Fra landbrug til krat2000

Fra landbrug til krat og overdrev

Landmand Peter Hindbo har omlagt en del af sine jorde til natur med både overdrev og kratskov. For at forbedre adgangsforhold for gæster, har han anlagt en parkeringsplads – det har Hedeselskabet støttet med midler fra medlemspuljen. 

For to år siden købte Peter Hindbo Asbølgaard ved Lunderskov. Godt 12 hektar af agerjorden ligger på en mark omgivet af overdrev, eng og skov. Marken var svær at dyrke på grund af jordforhold på det kuperede areal, og derfor søgte Peter Hindbo Den Danske Naturfond om støtte til at omlægge til vedvarende natur. Sammen med Kolding Kommunes biologer har han siden nedlagt dræn og anlagt overdrev, minivådområde og to søer. 

Jeg er opvokset på en gård nær skov, så jeg har altid haft interesse for naturen og ikke mindst fugle, og det er vildt spændende at få lov til at arbejde med naturen på denne måde. Da biologerne introducerede ideen om overdrev, begyndte jeg at sætte mig ind i det, og jeg blev meget fascineret og inspireret, så det har samtidig været en personlig rejse for mig.

Flere naturfolk har inspiceret det nye naturområde, de lokale er begyndt at gå tur her, og nogle naboer har også fået en rundvisning. Peter Hindbo kan mærke, at folk generelt deler hans interesse.

”Folk synes, det er rigtig spændende. Man kommer ud i et unikt landskab med mange forskellige naturtyper. Det er et kuperet areal med et par søer, overdrevsarealer, skovbryn, og området grænser op til en skov, som man kan gå tur i. Men overdrevet, som vi ikke har ret meget af her i landet, er noget særligt. Det er stadig lidt goldt, men der myldrer plantearter og urter frem, så blot i løbet af i år vil store områder blive grønne. Det er også meget rart, at det er et projekt, hvor vi selv har mulighed for at følge udviklingen – at det ikke ligger 30 år ude i fremtiden,” siger han.

Peter Hindbo håber, at mange vil komme og opleve naturen ved hans ejendom, men han stod samtidig med den udfordring, at der var dårlige parkeringsforhold. Det er der ændret ved nu.

”Tilgangen til området er ved Truds Å i et dalområde med en hulvej dertil, og jeg havde en idé om at etablere en ordentlig parkeringsplads, der er stor nok til, at en bus kan vende. Det har vi fået nu, og det glæder mig selvfølgelig, at Hedeselskabet har valgt at støtte det med midler. Der skal også opsættes to borde/bænkesæt og informationstavler, som Kolding Kommune vil sætte op. Samlet set betyder det, at gæster har bedre adgang til og kan få mere viden om området,” siger han.  

Foto: SEGES, Martin Stoltenberg Hansen, og Peter Hindbo.

fra landbrug til krat800

FAKTA

12,2 ha af agerjorden (Nørremarken) med varieret jordbonitet og kuperet areal er omdannet til  naturområde i samarbejde med Den Danske Naturfond, Kolding Kommune og forsyningsselskabet Trefor. Hedeselskabet har givet støtte til projektet for at sikre, at rigtig mange kan få mulighed for at besøge det nye unikke naturområde.

SEGES har samlet videoer og podcasts, hvor landmanden kan blive lidt klogere på, hvordan han kan tilgodese naturen på sin bedrift. Her kan du også møde Peter Hindbo - klik her