Mads Ellebæk

Ung landmand med fuld fokus på at udnytte teknologiens muligheder i landbruget

Det at være en moderne landmand i dag er lidt af en blækspruttefunktion. For Mads Ellebæk er teknologien og dens muligheder en nødvendig følgesvend til de mange tiltag, der gennemføres på landbruget Elle Agro. En legatportion fra Edvard og Ane Agerholm skal nu anvendes til at videreudvikle virksomheden med yderligere investering i teknologiske løsninger. 

Mads Ellebæk ejer sammen med sin far Elle Agro, der ligger tæt på Middelfart. Bedriften består af 195 malkekøer, 175 kalve og kvier samt 272 ha markbrug. På marken produceres der ud over grovfoder til kvæget forskellige frøgræs, korn og grøntsagsfrø til eksport til både Europa og Asien.

Det er netop i forbindelse med produktionen af de spændende planteafgrøder som purløg, rødbeder, pak choi og spinat, at Mads’ kompetencer gør sig gældende med brugen af præcisionslandbrug som et alternativ til den mere traditionelle produktion. Han benytter nemlig den morderne teknologi i form af GPS, satellitbilleder og jordprøver til at styre, når der sås, gødskes og sprøjtes på markerne.

Jeg tror på, at dansk landbrug har en god fremtid, hvis vi landmænd fortsat fokuserer på den bæredygtige og moderne udvikling, som vi i Danmark har været langt foran med i mange år set i forhold til andre lande.

Mads Ellebæk

På Elle Agro er der også sat en række andre miljøfremmende tiltag i gang. Der er blandt andet investeret i solceller, der forsyner en pæn del af det daglige forbrug i stalden. Der er teltoverdækning af gyllebeholder til opsamling af ammoniak og så leverer Elle Agro gyllen til et biogasanlæg og får afgasset gylle retur.

Endvidere er de i gang med at skifte til en mere klimavenlige kvægrace, jersey, men der er en længere proces da det er egen kalve og ikke indkøbte køer, der arbejdes videre med.

Med en god ballast fra barnsben, en landmandsuddannelse og efterfølgende uddannelsen til Agrarøkonom på Dalum Landbrugsskole har Mads gode forudsætninger for at forfølge sin drøm. Legatet er givet som en anerkendelse af den vej Elle Agro bevæger sig på.