Anne Klingenberg Vistisen og Poul Jacobsen ved vådområdet

Gårdejer og forpagter i fælles indsats for naturen

Gårdejer Anne Klingenberg Vistisen og hendes forpagter gennem 27 år, landmand Poul Jacobsen, har en fælles passion, hvor bevarelsen af naturen, øget biodiversitet og gode vilkår for vildtet spiller en stor rolle. Deres indsats er nu præmieret med to legater fra Edvard og Ane Agerholms Legat.

Anne Klingenberg Vistisen er 5. generation på slægtsgården vest for Thisted. Jorden er bortforpagtet, men det betyder ikke, at Anne ikke længere har interesse i, hvordan den drives. Gennem årene har hun stillet forslag til inddragelse af mindre frugtbare arealer til naturområder med stor variation af beplantninger, læbælter og kvashegn. Derfor fremstår gårdens arealer på cirka 27 ha som et naturrigt sted med et meget varieret dyreliv. Udover rådyr, som også har egen indgang til haven, er der en lille fast bestand af agerhøns og et væld af insekter og fugle.

Undervejs har familien været i dialog med forskellige vildt- og plantekonsulenter, men Anne har også selv hentet information og inspiration gennem en livslang interesse for naturen både som jordejer, naturelsker og jæger. Endvidere har familien selv stået for en del af beplantningerne.

”Det sure hjørne”
I sommeren 2022 fik Poul idéen til, at udtage det, hun benævner som ”det sure hjørne” fra driften, og omdanne det til en biotop.

Naturen og ordentlighed ligger mig meget på sinde, og jeg kunne se et potentiale i dette område og projektet.

Anne Klingenberg Vistisen

Planen var at etablere et mindre vådområde til forøgelse af biodiversitet, som samtidig er bi- og vildtvenligt. Området ligger i et vandlidende hjørne af en højtliggende mark mellem to læhegn.

Forespurgt om muligheden for at udtage endnu et areal af den forpagtede jord faldt der faktisk lidt af en byrde fra forpagterens skuldre.

Ofte har jeg måttet så to gange i hjørnet, og når jeg så skulle høste, havde afgrøderne sjældent en højde over 20 cm.

Poul Jacobsen

Derfor var han hurtig med på idéen, og i januar 2024 blev der gravet ud til to vådområder, hvor der allerede nu står blank vand i det ene. Jorden er placeret i et ujævnt dige op mod det ene læbælte og skal med tiden være med til at skabe et rigere insekt- og dyreliv ved vådområdet. Der er anlagt stenbunker af markens sten og plantet enkelte aroniabuske. På sigt vil der blive plantet ved vandhullerne, men det vil bevare sit åbne udtryk dels af hensyn til vildt- og fuglelivet, men også for at bevare udsigten over den storslåede natur i det bakkede Thylandskab.

Landmand med respekt og forståelse for naturen
Poul Jacobsen driver et landbrug i naboområdet Thorsted med 160 Holstein malkekvæg. På den forpagtede jord hos Klingenberg sås raps, hvede, byg og græs. Tæt på slægtsgården har han i mange år haft en flok kvier og kalve gående til stor glæde for familien.

Han har i respekt for naturen også kommet med forslag om beplantninger, udført et nænsomt markarbejde og til familiens glæde ikke altid taget den sidste plovfure med.

Der er tale om et langvarigt og enestående samarbejde med en gårdejer og en forpagter, som nu er præmieret hver med 15.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms Legat for deres indsats.

Anne Klingenberg Vistisen og Poul Jacobsen med diplomerne