Helene Lasse Christensen

Stakkeflytter skal lette arbejdet hos ægproducent

Helene L. Christensen, Lolland, har altid drømt om at blive landmand og arbejde med dyr. Nu er hun driftsleder på Sørup Hønseri og klar til at overtager de tilhørende ejendomme og en produktion med 24.000 økologiske æglægningshøns.  

Helene, der er uddannet agrarøkonom fra Dalum Landbrugsskole i februar 2022, er driftsleder på de to ejendomme i Sørup Hønseri. På den ene ejendom er hun tredje generation og planen er, at der foretages et generationsskifte fra Helenes mor i nær fremtid.

Da hønsene er økologiske skal de have adgang til udearealer. Hønsene søger skyggegivende arealer og derfor er der i hønsegården plantet økologiske cideræbler. Æblerne bliver solgt til et mosteri på Falster som står for bearbejdningen.

Samtidig har Helene L. Christensen en mindre ny produktion af 60 æblekvæder, som hun håber på at kunne finde afsætningsmuligheder for. Der skal, som hun selv udtrykker det, være plads til at have det sjovt og prøve nye ting af.

Men ellers er det det daglig tilsyn i staldene, hvor der tjekkes op på sundhed, foder og vand, der fylder meget for Helene og de 2 ansatte. Der er mange tunge løft, som helst skal undgås, og derfor er ønsket at automatisere disse løft. Et legat på 15.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms Legat vil blive anvendt til indkøb af en maskine, der kan overtage nogle af løftene, og være med til at fremtidssikre ejendommen med en lettere hverdag for de ansatte.

Helene Lasse Christensen i hønsehuset

Automatisering af ægpakkeprocessen

De indsamlede æg sorteres i en pakkemaskine, der samler æggene i bakker med 30 æg pr bakke og stabler dem med 6 bakker i højden. Disse stakke flyttes i dag manuelt over på en palle. En stak med 180 æg vejer ca. 12 kg. En medarbejder flytter op til 65 stakke hver dag. En stakkeflytter vil kunne automatisere denne flytteproces og dermed skåne medarbejdernes arme, albuer, skuldre og ryg for de mange løft om dagen.