Logoskulptur

Publiceret 24.04 2017

Rekordomsætning i Hedeselskabet

I den netop offentliggjorte årsrapport for 2016 kan Hedeselskabet fremvise en omsætning på 2,2 milliarder kroner, hvilket er Hedeselskabets højeste omsætning i de 150 år selskabet har eksisteret. Årets driftsresultat blev på 33,8 millioner kroner.

En historisk høj omsætning for Hedeselskabet er skabt i et marked med faldende priser, hvilket understreger den markante stigning i aktiviteterne i koncernen. Omsætningen steg således med 7,6 procent i forhold til 2015. Samtidig har koncernen i 2016 realiseret et driftsresultat (EBIT) på 33,8 millioner kroner, hvilket er under det forventede niveau.

- 2016 har været et aktivt år for Hedeselskabet, hvor vores fokuserede indsats på aktiviteterne i kerneforretningen har skabt både nye kunderelationer og arbejdspladser. De mange aktiviteter i jubilæumsåret 2016, hvor Hedeselskabet fyldte 150 år, har tillige sikret en øget synlighed. Godt hjulpet af vores forenings uddelinger til udvalgte projekter og aktiviteter, er udbredelsen af viden om Hedeselskabet og vores virke også øget betragteligt, siger Frants Bernstorff-Gyldensteen, bestyrelsesformand i Hedeselskabet.

I 2016 har blandt andet opkøb, udvikling af digitale ydelser og domicilbyggeri præget dagsordenen. Årets resultat er dog påvirket af en mindre indtjening og tab i ikke-fortsættende forretninger, samt tab på enkeltstående anlægsprojekter. 

- Resultatet i 2016 viser en tilfredsstillende indtjening i den fortsættende forretning. Stigningen i omsætningen er primært opnået gennem organisk vækst drevet af nye, innovative kundeløsninger. Den øgede aktivitet i koncernen er et resultat af ihærdigt arbejde af vores dygtige medarbejdere. Samtidig har vi formået at fastholde vores soliditetsgrad på over 50 procent, nedbringe vores gæld og sikre en solid likviditet, siger Lars Johansson, koncernchef i Hedeselskabet.

Strategien for de kommende år lægger fortsat op til både lønsom vækst, øget omsætning og indtjening, samt nye digitale kunderettede løsninger, som skal være med til at lette kundernes hverdag, når det eksempelvis handler om grønt vedligehold, opmåling og vintertjeneste. Der vil være fokus på fastholdelse af eksisterende kunder og forretning, udvikling af kerneforretning samt forøgelse af markedsandele.

I 2017 forventer Hedeselskabet et resultat over niveau for 2016.

Læs årsrapporten her.