Kasper Miller

Publiceret 19.01 2018

Portræt af legatmodtager Kasper Miller

Bygningskonstruktør, International linje, Københavns Erhvervsakademi.
Modtager af Hedeselskabets jubilæumlegat til ophold i Dublin fra august 2017 til juni 2018 i forbindelse med dimitterende 6. og 7. semester med fokus på bæredygtig gevinst ved renovering af gamle bygninger- herunder integration af BIM.

Hvad vil du fremhæve ved din uddannelse?
Som bygningskonstruktør befinder vi os et sted mellem ingeniører og arkitekter, og vi kan efter uddannelsen varetage mange forskellige roller i byggeindustrien – både som leder af en byggeplads eller gå i den retning, jeg har valgt, nemlig teknologien, hvor vi udfører bygninger i digitale 3D modeller. Det er generelt en uddannelse, der er målrettet håndværkere, men man kan også sagtens, som jeg, have en lidt mere akademisk og teknologisk baggrund. Jeg har valgt at specialisere mig inden for BIM – det står for ’Building Information Model’ – altså en Bygnings Informations Model, som er en centraliseret arbejdsplatform og en måde at styre informationerne i byggeprocessen. Der er mange måder at arbejde med BIM på og mange forskellige programmer og værktøjer gør det muligt at få mere ud af BIM, uanset hvilken del af et byggeri, man er involveret i. Den største styrke ved BIM er, at igennem en fælles arbejdsplatform, altså 3D-modellen, som alle parter kan være del af, øges kommunikation og workflow, hvilket derfor mindsker bureaukrati, risici og misforståelser.

Hvad var målet med dit ophold i Dublin?
Først og fremmest tror jeg på, at det er sundt at rejse ud og blive inspireret ved at befinde sig i helt andre fora og omgivelser. Jeg tror især, det er positivt inden for byggeindustrien, der generelt er ret konservativ – det gælder både i Danmark og i Irland. Irland er kendt for deres arbejde med renoveringsprojekter. De har mange gamle bygninger og stramme reguleringer inden for området, og mit mål har været og er netop at dygtiggøre mig inden for det område. Jeg endte i et andet projekt, end hvad der først var aftalt, men det har kun været en fordel. Det har været udelukkende BIM-relateret, og jeg har gennem mine fire første måneder startet en omfattende BIM-model op og ført den til vejs ende i et stort fleretagers kollegieprojekt, og det har været en helt unik mulighed, som jeg sandsynligvis ikke havde fået i Danmark. I Danmark er BIM så udbredt og vi har mange eksperter, hvilket betyder, at man ofte som praktikant på en tegnestue kan befinde sig som et hjul i en maskine, hvorimod i Irland har man mulighed for at være maskinen.

Hvorfor er det interessant at arbejde med renoveringsprojekter?
I Danmark har vi generelt et grønt og innovativt fokus, og vi er ret langt fremme i forhold til at integrere BIM. Udfordringen for mig at se er, at al den hype omkring BIM er meget fokuseret på nybyggeri, som fylder relativt lidt af den samlede bygningsmasse. Der er et kæmpe potentiale i at anvende BIM og forbedre processer omkring eksisterende byggeri og renovering af bygninger, som set i et bæredygtigt perspektiv har endnu større effekt end energieffektivt nybyggeri. Men det er ikke et enten eller – det er et både og.

Hvad har du opnået indtil nu?
Jeg har indtil nu knoklet med den praktiske del af min praktik, og næste skridt er min hovedopgave, hvor jeg vil integrere min øgede erfaring med BIM og renovering. Opholdet i Irland har gjort mig professionel, hvor jeg før ”bare” var studerende. Jeg har hele vejen igennem været ambitiøs, men praktikken har været et springbræt til for alvor at forstå, hvad det indebærer at være ansvarlig over for andre og for et projekt. Jeg har under min praktik været ansvarlig for at sætte en central 3D model op fra bunden, bestående af tre bygninger. Igennem denne model har jeg udarbejdet op imod 150 udbudstegninger. Det er enormt afgørende, at jeg ikke begår fejl i mine beregninger og jeg må tilstå, at jeg i starten fik et par verbale lussinger. Heldigvis så jeg mine færdigheder stige i takt med lussingerne, og henimod slutningen af praktikopholdet opnåede vi rigtige gode resultater og mit personlige ansvar blev større. Det er meget materiale, som er produceret på de fire måneder, og det har været morgen til aften. Det har været hårdt arbejde, men timerne er lagt af lyst og ikke tvang, fordi det har været spændende. Jeg føler, at jeg er parat til at indgå i en virksomhed og bidrage med væsentlig viden.