Shelter på Tuse Næs

Uderum på Tuse Næs

Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til opførelse af et shelter til glæde for foreninger, skolen og beboerne på Tuse Næs.

Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til opførelse af et shelter til glæde for foreninger, skolen og beboerne på Tuse Næs.

I 2015 købte Tuse Næs Jagtforening et nedlagt landbrug. Her har de opført en driftsbygning med kølefaciliteter og plads til vogn, traktor og maskiner, som skal anvendes til vedligeholdelse af de 2 ha jord. De har også lavet et vandhul og en hundebane til hundetræning. Et foreningshus står snart klar, og det samme gør et nyt bålpladsområde og et shelter med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje.

Lokal opbakning og fælles glæde
Tuse Næs Jagtforening startede i 1932 og er i dag en af Danmarks ældste jagtforeninger. Foreningen oplever en stor lokal opbakning på Tuse Næs.

Når uderummet er klar til indvielse til efteråret, er det da heller ikke kun jagtforeningen, der vil få glæde af det. Både foreningshuset og udearealerne må benyttes af halvøens andre foreninger, skolen, daginstitutioner og alle, der benytter cykel- og vandreruten Isefjordsstien, der går lige forbi arealet.  Med det nye uderum er der mulighed for overnatning og hygge ved bålpladsen.

Støttet af medlemspuljen
Tuse Næs Jagtforening har søgt og fået støtte fra Hedeselskabets medlemspuljen. I 2018 uddeler medlemspuljen 10 x 25.000 kr. til projekter, der er i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf inden for natur, miljø og energi. Det skal være projekter, der har en god lokalforankring, og som giver mulighed for at skabe rammerne for et attraktivt lokalsamfund, der kommer mange mennesker til gode.

 

Læs mere om Hedeselskabets medlemspulje

Læs mere om Tuse Næs Jagtforening