Indvielse Tim Mose

Publiceret 04.07 2017

Tim-borgere indvier Østsøen i Tim Mose

Der var flagallé i byen og pølser på grillen, da de lokale indviede den nyrenoverede Østsø ved Tim i Vestjylland. Det er en flok lokale, som har taget initiativ til at forbedre oplevelserne i den lokale natur.

Tim er en by med mange foreninger og stor frivillighed på kryds og tværs. Det er den selvejende institution Tim Mose, der står bag projekterne i moserne, men andre foreninger bidrager også. Unge mænd fra byen har flyttet jord, lokale har produceret bænke, og her til den officielle indvielse har spejderne griller pølser, frivillige har bagt kage. Byens flagkomité mente, at færdiggørelse i mosen var værd at fejre – så byens flagallé kom også op denne fredag først i maj. Cirka 70 personer i alle aldre er mødt op, og formanden for den selvejende forening Tim Mose Jytte Rahbek, som også bliver kaldt Mosekonen, takker alle de frivillige og de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres arbejdsindsats gennem hele processen og Hedeselskabet for økonomisk bidrag.

Indvielsestale Tim Mose

Vi glæder os til at byens borgere og især skolen kan komme i gang med at bruge arealet. Jeg må indrømme, at der har været meget stille her i foråret, men det skyldes nu mere det kolde vejr og ikke lysten til at være her.

Tim har atter et sted, hvor skoleelever og andre kan undersøge livet i mosen. Det var den tidligere skoleleder Emil Christensen, der i begyndelse af 60’erne tilkøbte engarealer til skolen og etablerede en skoleskov mellem mosen og skolen. Han fik midlerne til købet fra Tuborg-Fondet. Jytte Rahbek nævner i sin tale, at han også havde skrevet som begrundelse, at de unge fra byen ville mødes i mosen og drikke Grøn Tuborg.

Bynært område

Tim Mose har med et stort antal frivillige gennem en længere periode arbejdet for at forskønne området og har fået midler fra Hedeselskabets medlemspulje til at renovere søen. Tim Mose ligger bynært lige nord for Tim Skole og den tilhørende ”Skoleskov”, som er anlagt med et større stisystem, der hænger sammen helt fra Tim Hovedgade og ned til området Tim Mose. Området er nu atter til stor gavn og glæde for alle lokale – fra dagplejebørn til pensionister