Hold 2017, Skovskolen

Publiceret 02.01 2017

Studierejse til Tanzania for Hold 2017, Skovskolen

Hedeselskabet har med uddeling fra Edvard og Ane Agerholms Legat støttet studierejse til Tanzania.

Hedeselskabet har med uddeling fra Edvard og Ane Agerholms Legat støttet studierejse til Tanzania.

Fra den 28. januar 2017 og frem til den 8. februar er 48 Skov- og Landskabsingeniørstuderende på studietur i Tanzania for styrke deres skovfaglige kunnen.

Tanzaniaopholdet vil give holdet indsigt i internationalt skovbrug, nationalparker, naturbevarelse, økoturisme, produktionsskovbrug, plantagedrift, kystbeskyttelse og mangrove.

Holdet sigter på en streng faglig tur og har nøje udvalgt Tanzania, som repræsenterer de nævnte forvaltningsgrene, og hvor naturressourcerne samtidig er under et særligt pres.

Vi forventer, at vi kan tage nye, faglige perspektiver med hjem og omsætte til praksis i vores kommende jobs og derved bidrage med en perspektivrig, faglig indgang til det ventende arbejdsmarked inden for naturressourceforvaltning, hvor det er vigtigt konstant at tænke i nye baner.

Jonas Pape fra Hold 2017 

Holdet har fået støtte fra Hedeselskabet via Edvard og Ane Agerholms Legat. Morten Brændholt, der er regionschef i Hedeselskabets datterselskab, HedeDanmark, overrakte diplomet, der følger med uddelingen af legatet.

Der er gode fælles træk mellem Hedeselskabets historiske baggrund med hjælp og udvikling af viden og metoder til opdyrkning af de jyske heder til brug for landbruget og til skovrejsning og jeres iver efter at hente ny viden udefra.
 

Morten Brændholt, regionschef i HedeDanmark

Morten Brændholt (tv), regionschef i HedeDanmark, og Jonas Pape fra Hold 2017 

Normalt uddeles legater i portioner af 10.000 kr, men legatbestyrelsen har valgt at støtte rejsen med 20.000 kr. Når beløbet deles ud på alle 48 studerende på hold 2017, er det kun et lille bidrag, men forhåbentlig bidrager det til, at holdet får et stort udbytte af turen.

Se beskrivelsen, som holdet har fremsendt efter turen.