Læringslandskab

Publiceret 15.08 2019

Støtte til Holstebros naturlaboratorium

Snart får Holstebro endnu bedre adgang til natur og kultur med tilblivelsen af nye initiativer ved Tvis Mølle Naturlaboratorium. Hedeselskabet støtter et modelvandløb, som skal give mulighed for at lege med og blive klogere på vandløbets egenskaber.

Tvis Mølle Naturlaboratorium er endnu et godt initiativ, der har til formål at give især børn adgang til oplevelser i naturen og samtidig sikre læring og forståelse. På det 24 hektar natur- og kulturområde lige uden for Holstebro etableres der fire læringslaboratorier – natur, vand, kulturarv og sundhed, som skal danne en ramme, der inspirerer og opfordrer til at benytte naturen som det store undervisningslokale. Netop det så Hedeselskabet en stor værdi i og har støttet etableringen af et modelvandløb.

 

Det er et rigtig spændende projekt, som giver hele oplandet en mulighed for at opleve, udforske og være i naturen på en ny måde, men samtidig har vi bemærket det klare fokus på, at børn skal lære naturen bedre at kende.

Kommunikationsdirektør ved Hedeselskabet, Christian Bogh, fortsætter: "Undersøgelser peger netop på, at børn har fået et distanceret forhold til naturen, og de opholder sig markant mindre i den en tidligere, og det er en kurve, vi gerne vil være med til at knække.”

Modelvandløbet etableres i tæt tilknytning til vandlaboratoriet og består af et reguleret og et naturligt vandløb. Det giver mulighed for at afprøve og undersøge vandløbets betydning for blandt andet sedimenttransport, klimaproblematikker og afvanding samt vandløbets betydning som levested for fisk, smådyr og vandplanter. Det naturlige vandløb bliver cirka 30 meter langt og udformes med varierende hæld og stryg. Det regulerede vandløb bliver 15 meter langt, hvor der vil være mulighed for opstemning og stuvningszoner.

”Vandløb og vandets egenskaber er en helt central del af Hedeselskabets DNA. Siden stiftelsen i 1866 har Hedeselskabet arbejdet i og omkring vandløb, og derfor var denne del af naturlaboratoriet helt oplagt at støtte og være med til at udvikle. Vi glæder os til at se projektet folde sig ud,” siger Christian Bogh.

Tvis Mølle Naturlaboratorium har udviklet sig siden 2013, hvor det blev besluttet at oprette et naturcenter. I 2014 blev borgere og foreninger inviteret til åbent hus, og siden er der blevet arbejdet med de mange ideer. Hos Kommunen glæder man sig især over at skabe et tilbud til kommunens skolebørn, hvoraf knap halvdelen, svarende til cirka 3.000 er inden for en radius af fem kilometer.

”Mange lærere har givet udtryk for, at de mangler platforme i naturen, som kan benyttes i undervisningen og det håber vi på at give dem. Når man kobler den teoretiske viden med praktisk arbejde, så giver det børnene en helt anden forståelse, og samtidig handler det også om dannelse. Vi håber også, at familier vil bruge det herude, så vi på den måde er med til at vende en lidt kedelig tendens til, at især børn er blevet afkoblet fra naturen. Derfor håber vi også, at det kan bidrage til, at flere i højere grad vælger naturen til i hverdagen,” fortæller projektleder Helene Kiærskou.

Unikke kulturrammer
Og samtidig sker det i nogle ret unikke kulturrammer. Tvis Mølle kan dateres tilbage til 1163, hvor vandmøllen er nævnt første gang, og i området er også gravet mergel. Så udover at gøre et smukt naturområde mere tilgængeligt og nærværende, skal der også være fokus på kulturhistorien.

”Området ved Tvis Mølle er bare et helt særligt sted, hvor natur og mennesker har spillet sammen i mange generationer. Det er ret unikt, at man få kilometer fra bygrænsen kan opleve et samlet landskab af både kulturminder og varierende naturtyper, og det glæder vi os til at folde ud. Men selvom området især skal være til glæde for børn, så bliver her ikke etableret en legeplads. Filosofien er, at naturen er en legeplads.” siger Helene Kiærskou.