Biodiversitet er et fokusområde for Hedeselskabet

Publiceret 03.02 2021

Solcelleparker – ny mulighed for øget biodiversitet og natur

Solcelleparker skyder i stor stil op på tegnebrættet og i den danske natur i disse år. Det er gode nyheder for den vedvarende energi, men det har også givet anledning til debat om placeringerne. Det har Hedeselskabet en løsning på, som tilgodeser både naboer, biodiversitet og natur.

Store områder i Danmark bliver i disse år udlagt som solcelleparker. Energistyrelsen forudser, at der inden 2030 er etableret solcelleparker med en samlet kapacitet på 6.400 megawatt – svarende til 15% af den nødvendige elforsyningskapacitet. Det svarer til ca. 9.000 hektar jord. Jord som tidligere har været landbrugsjord eller lignende.

- At udtage jord til brug for solcelleparker behøver ikke betyde, at vi får mindre natur. Nærmest tværtimod. Det skaber nemlig mulighed for at opbygge biodiversitet på områder, der tidligere blev dyrket med et andet formål. I Hedeselskabet har vi fokus på at øge biodiversiteten alle steder – også steder som måske ikke virker oplagte i første omgang, siger Torben Friis Lange, administrerende direktør i Hedeselskabet.

Solcelleparker har ry for at skæmme naturen og skabe en kedelig udsigt for de lokale beboere. Ved at tænke grønne tiltag ind i planlægningen af de nye vedvarende energiparker, kan der også tages hensyn til naboernes oplevelse af anlægget ved at skabe udsigt til en flot grøn beplantning. Det kunne være i form af levende hegn, skovrejsning, frugtlunde, vandhuller og evt. etablering af publikumsfaciliter. Sådanne tiltag vil samtidigt også øge biodiversiteten på arealerne og skabe nye levesteder for insekter og andre dyr og planter.

- Med vores mere end 150 års erfaring i plantning og planlægning, har vi opbygget en viden som gør os i stand til at rådgive og indgå i dialog om muligheder for at udforme sådanne arealer. Vi er også garant for, at det bliver ført ud i livet. Solcellerne står i fine, lige rækker, og imellem dem og omkring parkerne er der rig mulighed for at skabe gode forhold for dyre- og planteliv. I lille skala naturligvis – for solcellerne skal jo ikke gro til, og bevoksningen må ikke skærme for den energigivende sol, siger Claus Lorenzen, områdedirektør i Hedeselskabet og ansvarlig for selskabets biodiversitetskoncepter i datterselskabet HedeDanmark.

Læs mere om etablering af biodiversitet ved solcelleanlæg

Netop biodiversitet er et fokusområde for Hedeselskabets nye 2025-strategi, og i begyndelsen af 2021 etablerer selskabet blandt andet en biodiversitetspark i Viborg, hvor alle – både beboere, kunder og andre interesserede med egne øjne kan se, hvor mange forskellige muligheder der er for at skabe øge biodiversitet.

- Hedeselskabet er garant for, at vi i Danmark i de næste mange år får skabt en markant forøgelse af biodiversiteten. Både i skov, det åbne land og i byerne. Det sker i tæt samarbejde med de virksomheder, der lever af at benytte naturen – hvad enten det er landmænd, skovejere eller ejere af solcelleparker, siger Torben Friis Lange.