Grødeskæring

Publiceret 01.11 2021

Sloths Naturpleje bliver en del af HedeDanmark

Fra 1. november bliver Aalestrup-virksomheden Sloths Naturpleje en del af Hedeselskabets forretning HedeDanmark.

Foruden grødeskæring med både, mejekurve og manuel skæring beskæftiger Sloths Naturpleje sig også med vandløbsrestaureringsopgaver, herunder genåbning af rørlagte strækninger, genslyngning og etablering af gydebanker, oprensninger samt andre naturplejeopgaver for en række kommuner i Nord- og Midtjylland. Vandløbsvedligeholdelse og -restaurering er en eksisterende del af HedeDanmarks opgaveportefølje, og Sloths Naturplejes ydelser ligger derfor perfekt i tråd med HedeDanmarks arbejde som en grøn virksomhed, der har partnerskab med naturen som et hovedformål.

Arbejdet med vandløb bliver ikke mindre aktuelt i de kommende år med de øgede nedbørsmængder og stigende vandstande, som man allerede mærker effekten af. Samtidig er der mange steder et ønske om at forbedre forholdene i vandløb.

”Fremover vil håndtering af den øgede vandmængde blive et stadigt vigtigere fokusområde for både kommuner og private, og med inddragelsen af Sloths Naturpleje og de synergier, der følger med, er HedeDanmark nu endnu bedre rustet til at hjælpe vores kunder, der nu og i fremtiden vil blive berørt af den større mængde vand samt ønsker at øge biodiversiteten,” siger Claus Lorenzen fra HedeDanmark.

Vigtigt arbejde for klima og biodiversitet
Foruden grødeskæring med både, mejekurve og manuel skæring beskæftiger Sloths Naturpleje sig også med vandløbsrestaureringsopgaver, herunder genåbning af rørlagte strækninger, genslyngning og etablering af gydebanker, oprensninger samt andre naturplejeopgaver for en række kommuner i Nord- og Midtjylland. Vandløbsvedligeholdelse og -restaurering er en eksisterende del af HedeDanmarks opgaveportefølje, og Sloths Naturplejes ydelser ligger derfor perfekt i tråd med HedeDanmarks arbejde som en grøn virksomhed, der har partnerskab med naturen som et hovedformål.

Arbejdet med vandløb bliver ikke mindre aktuelt i de kommende år med de øgede nedbørsmængder og stigende vandstande, som man allerede mærker effekten af. Samtidig er der mange steder et ønske om at forbedre forholdene i vandløb.

”Fremover vil håndtering af den øgede vandmængde blive et stadigt vigtigere fokusområde for både kommuner og private, og med inddragelsen af Sloths Naturpleje og de synergier, der følger med, er HedeDanmark nu endnu bedre rustet til at hjælpe vores kunder, der nu og i fremtiden vil blive berørt af den større mængde vand samt ønsker at øge biodiversiteten,” siger Claus Lorenzen fra HedeDanmark.