Skolebørn besøger Bagsværd Sø

Publiceret 28.05 2021

Skolehave til børn og unge i Bagsværd

Bagsværd Kostskole og Gymnasium har gennem flere år arbejdet målrettet med at inddrage naturen i undervisningen, og næste step er en skolehave. Projektet er støttet af Hedeselskabet medlemspulje.

"Skole under åben himmel”. Det lyder på alle måder dejligt for både børn og voksne, og det er netop, hvad Bagsværd Kostskole har praktiseret i stigende grad i de senere år som en del af målet om at inddrage naturen mere i undervisningen. Emneuger har haft fokus på biodiversitet, og begynderklasse samt 1.klasse har en ugentlig dag med undervisning i naturen.

Lærer og leder af projektet, Connie Heiner, fortæller:

De resultater vi har set, vores egen, forældres og elevers interesse og skolens fantastiske placering har gjort, at vi i endnu højere grad gerne vil brede naturforståelsen, det cirkulære og ”hands-on”-læringen ud til endnu flere af skolens elever. Vores elever giver ofte udtryk for, at den ro, der er udenfor er af stor betydning for dem – at de bedre kan lære og koncentrere sig under åben himmel. Den oplevelse og viden vil vi gerne give alle vores elever. 

Det betyder, at næste skoleår byder på etablering af en skolehave, som bliver centreret omkring det sted, de kalder ”Stenhuset” ved skolens kostafdeling.

”Det er i første omgang er elever fra 2.- 4 kl., der skal have deres eget havestykke, som de skal tilplante og holde. De skal have indsigt i, hvordan man dyrker økologisk, og dermed hvordan planter og dyr skal indgå i et makkerskab. Til etablering af dette makkerskab vil vi så et plantebælte, som tilgodeser en stor insektrigdom og også selve skolehaven skal indeholde både grøntsager, insektvenlige planter, krydderurter og spiselige blomster,” fortæller Connie Heiner. 

Ud over selve køkkenhaven, skal Stenhuset også være omdrejningspunktet for natur/teknologitimer, biologitimer og naturdage – både i forhold til skolehaven, plantebæltet og skov/krat, som omkranser kostafdelingen og også i forhold til Bagsværd Sø, der ligger ved siden af. 

”Alle steder vil vi have fokus på at undersøge og observere artsrigdommen og biodiversiteten. Børnene vil med det udstyr, vi søger om støtte til, få mulighed for at finde, undersøge og observere dyr samt dyrke planter i et omfang vi ikke tidligere har kunnet tilbyde dem,” siger Connie Heiner.
 

Skolebørn i Bagsværd opsætter sponsorplade

Sponsorplade opsættes af skolebørn fra Bagsværd

Hedeselskabets medlemspulje støtter projektet, og de oplever en stigende interesse for at etablere ny natur og arbejde med formidling – ikke mindst overfor børn og unge. 

”Medlemmer af Hedeselskabet har siden 2014 haft mulighed for at søge midler til lokale projekter, og det er tydeligt i ansøgningerne, at der er kommet et enormt fokus på, hvordan man selv i lokalsamfundene og i skoler kan bidrage til naturudvikling og herunder den trænge biodiversitet. Vi ser også mange ansøgninger, som har fokus på børn og unge, og det vil vi rigtig gerne støtte. Der har været en årrække, hvor børn er blevet distanceret fra naturen, og den udvikling er afgørende at få vendt. Vi tror på, at det blandt andet sker med initiativer som dette,” siger projektchef Vibeke Højen. 
 

Deadline 1. juli

SØG HEDESELSKABETS MEDLEMSPULJE

Hvert år uddeler Hedeselskabet via medlemspuljen 25.000 kroner til ti udvalgte projekter, og fælles for dem er, at de har en stærk lokal forankring. Som navnet antyder skal man være medlem af Hedeselskabet for at søge, og projektet skal have en relation til naturen og styrke lokalområdet. Det koster 200 kroner om året at være medlem af Hedeselskabet, og man kan også tegne medlemskab som forening. Ansøgningsfrist: 1. februar og 1. juli.