Plantning ny skov planter

Publiceret 08.03 2022

Scanenergi planter klimaskov med sine kunder

Med hjælp fra Hedeselskabet får kunder hos energivirksomheden Scanenergi nu mulighed for at kompensere CO2-udledningen fra deres elforbrug gennem skovrejsning. Første skov rejses ved Skjern.

Med det nye år er der kommet nye, grønne tiltag fra Scanenergi. Fra årsskiftet vil energivirksomheden nemlig tilbyde sine kunder at kompensere deres CO2-udledning fra elforbrug ved at plante klimaskov.

- Mange er blevet mere bevidste om, at vores handlinger har en CO2-omkostning – og mange har heldigvis et ønske om at nedbringe deres udledning. Det er dog ikke altid muligt bare at skrue helt ned for CO2’en, så derfor vil vi gerne tilbyde vores kunder muligheden for at kompensere deres CO2-udledning ved at etablere klimaskov, siger Jens Brøgger, COO hos Scanenergi.

Med udgangspunkt i kundens forventede strømforbrug for indeværende år, planter Scanenergi i samarbejde med Hedeselskabet træer forskellige steder i Danmark. Træerne vil i deres forventede levetid optage den mængde CO2, som kunden forventer at udlede i løbet af året. På den måde kompenseres udledningen, så strømforbruget bliver CO2-neutralt.

Scanenergi giver bonustræer
For at sætte ekstra skub i den grønne omstilling lægger Scanenergi 10 procent til kundens bidrag – så hver gang der plantes 10 træer for en kunde, giver Scanenergi ét ekstra træ.

Træerne rejses af Hedeselskabet, der med sit koncept Klimaskov – for fællesskabet, sørger for, at der bliver plantet CO2-sugende skove rundt om i landet.

Skovrejsning på tidligere landbrugsjorder er et effektivt redskab i kampen for at reducere påvirkning fra CO2-udledning. Træer optager CO2 fra luften og lagrer det i træmassen, mens de vokser. Træet kan med tiden bruges til byggeri og møbler, hvor CO2’en stadig vil være bundet i det. Restprodukter af træproduktionen bruges som energikilde, hvor det fortrænger CO2-tunge materialer som kul og olie i energisektoren.

At plante en klimaskov er en konkret klimaløsning, hvor der gennem skovrejsning lagres CO2 i træerne, alt imens, der også udvikles en mangfoldig natur og bæredygtige træprodukter. Når vi taler om metoder til at binde og optage CO2, er skovrejsning ikke til at komme udenom. Og det bedste er, at det er en helt naturlig proces. Foruden at suge CO2 ud af luften, beskytter træerne i en klimaskov også vores fælles grundvand, som kommer mere og mere under pres fra forurening. 

Sådan siger Mads Frimann Olsen, klimapartner i Hedeselskabet, og tilføjer: 

- Når vi etablerer en ny klimaskov, arbejder vi på naturens, geografiens og træernes præmisser. Vi skaber en mangfoldig skov, som både indeholder arealer målrettet CO2-optag og arealer, hvor biodiversitet er i højsædet, og hvor naturen får lov at råde. 

Første skov på tegnebrættet
Scanenergi puljer kundernes klimaskovsponsorater i større bevoksninger, og så står Hedeselskabet for at sætte træerne i jorden. Første klimaskov er allerede på tegnebrættet, og den vil blive etableret i maj på Arnborgvej øst for Skjern.

Kunder, der køber klimaskov, får desuden ret til at markedsføre det CO2-optag, de har sikret med deres bidrag.

- Den gode historie, som skovrejsning er, skal naturligvis fortælles til vores kunders kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Derfor modtager man sammen med sit køb en markedsføringspakke med materiale, så man kan fortælle om sit klimaskovbidrag og sit positive CO2-bidrag på hjemmeside, nyhedsbreve og CSR-rapport, siger Jens Brøgger fra Scanenergi.

Scanenergis ejerområder er Ringkøbing, Holstebro, Mors, Brande, Struer og Ikast, hvor selskabet har hjemme.

Hedeselskabets klimaskovkoncept

I Danmark er naturen og biodiversiteten under pres. For 15 kr. pr. træ bliver du og din virksomhed medsponsor af en dansk klimaskov, som forbedrer naturværdien, lagrer CO2 og substituerer fossile brændstoffer samt CO2-dyre materialer.