Søren Nygaard

Portræt af legatmodtager Søren Nygaard

Søren Nygaard er bachelorstuderende på jordbrugsøkonomi på SCIENCE, Københavns Universitet. Han har i 2018 modtaget Hedeselskabets jubilæumslegat på 20.000 kr. til støtte til en udvekslingsplads på North Carolina State University, i Raleigh, USA.

Hvad vil du særligt fremhæve ved din uddannelse?
Jordbrugsøkonomi er en meget lille uddannelse, da der ca. optages 50 personer hvert år. Derfor har man meget kontakt med underviserne, hvilket jeg synes er en kæmpe fordel.  Uddannelsen er meget anvendelsesorienteret, så i stedet for at bevise formler og lignende, tages der udgangspunkt i praktiske eksempler, hvilket gør det hele meget håndgribeligt. Derudover har man fuld valgfrihed på 5. semester, hvilket giver mulighed for at komme på udveksling og generelt skræddersy uddannelsen efter ens egne interesser.

Hvordan er din interesse for miljøøkonomi opstået?
Min interesse for miljøøkonomi opstod allerede, da jeg gik på handelsskolen, og vi i international økonomi havde et emne om lige netop miljøøkonomi. Jeg syntes bl.a., at det var helt vildt spændende at kigge på, hvordan man kan bruge CO2-kvoter til at begrænse den forurening, der er et af de helt store og meget debatterede samfundsproblemer i dag.

Hvorfor har du valgt North Carolina State University i Raleigh, USA?
Jeg havde fra starten en præference om at komme til USA, da jeg interesserer mig meget for amerikansk politik og økonomi, og generelt er jeg meget fascineret af de udfordringer og muligheder, som landet står over for. North Carolina State University blev oprindeligt oprettet med landbruget som et af sine fokusområder, og i dag udmærker universitet sig stadig inden for landbrug. Som jordbrugsøkonom var dette meget tiltalende, og da landbrug og miljø hænger tæt sammen, giver det mig mulighed for at tage fag inden for mine interesseområder, og derfor faldt valget på NC State.

Hvad håber du at opnå med studieopholdet?
Jeg håber i løbet af opholdet at få udvidet mine kompetencer indenfor især miljøøkonomi og landbrug ved at lære om amerikanernes måde at anskue disse emner på. Forhåbentlig kan disse kompetencer gavne mig i min videre uddannelse og i mit fremtidige arbejde. Derudover har jeg fået skabt nogle internationale forbindelser, som jeg måske en dag kommer til at gøre brug af.

Hvad er dine ambitioner på sigt?
Efter bacheloren er min plan også at tage kandidaten i jordbrugsøkonomi. I løbet af kandidaten håber jeg på at kunne få en praktikstilling på en dansk ambassade et sted i verden, hvor jeg kan få mulighed for at arbejde med landbrug og miljø, og yderligere øge mine kompetencer inden for disse områder. Desuden har jeg også en interesse for makroøkonomi, så drømmejobbet må været ét, hvor jeg får mulighed for at kombinere alle mine interesseområder. Det kunne f.eks. være i erhvervsorganisationer som Dansk Erhverv eller Landbrug & Fødevarer.