Bolette van Ingen Bro. Foto: Peter Clausen

Publiceret 28.05 2021

Nyt Vækst ude nu

Årets anden udgave af Vækst er på vej ud til medlemmernes postkasser i disse dage. Denne gang er temaet SAMARBEJDE, NETVÆRK OG KLYNGER. 

FN’s verdensmål nr. 17 er ”Partnerskaber for handling”, men samarbejde er sådan set fundamentet
for det hele, mener portrætpersonen i denne udgave af Vækst, Bolette van Ingen Bro. ”Samarbejde er det, der gør, at vi kommer i mål med alt det andet, for det er ikke udfordringer, nogen kan løse alene.” Men for forståelsens skyld, så giver det selvfølgelig rigtig god mening at trække ’partnerskaber’ ud som et selvstændigt mål for at understrege vigtigheden,” supplerer hun. 

Vækst handler ikke om FN’s verdensmål, men vi har valgt at sætte fokus på og hylde netværk, klynger og samarbejde, og dykke ned i, hvordan det folder sig ud i forskellige sammenhænge, og Bolette van Ingen Bro fortæller om at skabe en vidensvirksomhed i Thyborøn og om det danske klyngesamarbejde. 

Vækst 2 2021 Bolette van Ingen Bro

I denne udgave kan du desuden læse om Gentofte Ejendomme, som har udliciteret en del af deres grønne opgaver til HedeDanmark. Det er blevet et noget nært perfekt samarbejde, som ikke kun handler om rå drift men også udvikling af de grønne områder. Du kan også få et indblik i Blå Biomasse A/S’ muslingeambitioner, møde Axel Lorenzen, direktør for Hedeselskabets Grønne Investeringer, og læse om to organisationer, der med hver deres mission opererer inden for træ, nemlig Dansk Skovforening og Træ.dk.
 
Er du allerede medlem af Hedeselskabet, så kan du læse Vækst her.

Og ellers kan du blive medlem og få adgang til alle artikler. 
Læs mere om medlemsfordelene og meld dig ind her