New Zealand

Publiceret 23.11 2017

Nyt fra down under – rejsebrev fra legatmodtager

Rejsebrev fra Mads Krarup, studerende på Skovskolen.
Han har modtaget Edvard og Ane Agerholms Legat til en studierejse til New Zealand

Jeg er kommet godt i gang hernede efter at have fået styr på basistingene. Jeg har arrangeret bil og bolig og er faldet godt til blandt kiwierne (som befolkningen kalder sig). Generelt er alle meget imødekommende og ekstremt snakkende. Og alle har input til hvad jeg bør se og opleve, mens jeg er her.
Jeg er i den heldige situation, at min familie er med hernede. Det betyder meget at kunne dele oplevelserne sammen med dem, men byder naturligvis også på nogle udfordringer, når hverdagen skal fungere, samtidig med at jeg er en del væk i længere og kortere perioder. Men de har også fået skabt en god rytme bl.a. med undervisning af børnene ved at følge de hjemlige skemaer.

Jeg er hos organisationen Thames Coast Kiwi Care, og den bliver drevet på frivillig basis og har kun to lønnede medarbejdere. Så det byder på en del anderledes udfordringer som eksempelvis fondssøgninger og etablering og vedligeholdelse af frivilligt netværk. Til gengælder er jeg omgivet af en lang række dedikerede sjæle, som virkelig ønsker at gøre en forskel for den truede kiwifugl.
Rygraden i organisationen er ca. 550 fælder, som er strategisk placeret i et område på 2500 ha i bjergene omkring Te Mata og Tapu. Fælderne er beregnet for alle medlemmer af mårfamilien, da de er årsagen til den meget lave population af kiwi og mange andre fugle. New Zealand har ingen hjemhørende pattedyr (flagermus undtaget), derfor betragtes alle pattedyr som invasive og ødelæggende for naturen, og der gøres en stor indsats landet over for at bekæmpe, ikke blot rovdyr men også vildsvin, geder og hjorte.

Ud over de daglige administrative opgaver, bliver der vandret utallige kilometer op og ned af bjergsider, over floder og gennem knæhøjt mudder for at vedligeholde de mange fælder. I den netop overståede weekend blev tiden brugt hos Mahakirau Forest Estate, hvor vi hjalp med udvidelse af deres fælde netværk. Om natten var vi på tur rundt i skovene for at se resultatet af deres indsats, som bl.a. betyder at en af verdens mest truede frøer, Archeys frø, er i fremgang, og vi så da også seks af dem. Ligeledes er den meget truede stribede Gekko i fremgang.

Vi har bl.a. været ude og finde kiwifugle med radiotransmitter og hentet æg for udrugning hos Auckland Zoo (operation nest egg ONE). Vi har fået ansvaret for individtælling af kiwier i området, og til dette er udviklet en metode, hvor der placeres optagerudstyr på strategisk udvalgte steder, som optager om natten og sidenhen dataanalyseres. Da TCKC ikke tidligere har brugt denne metode (de har tidligere placeret en række personer på forskellige steder om natten i området med notesblok, som så har noteret når de hørte en kiwi), har vi fået ansvaret for hele projektet herunder at finde og etablere lyttestationer i felten, teknisk udstyr, dataindsamling, analyse og kommunikation med NZ’s førende ekspert på området Patrick Stewart. Så en del af tiden hernede går ligeledes med dette projekt.

Den kommende tid byder bl.a. besøg hos Mohau Enviromental Group, som er en anden naturplejeorganisation, og i november skal vi deltage i Ecoquest Frog Surveying sammen med en række studerende fra USA. Alt i alt en lang række af naturpleje projekter som adskiller sig markant fra de danske.

Det var alt her fra foråret i New Zealand.
Mads