Hedeselskabets ikon 2021

Publiceret 26.04 2021

Ny grøn vision viser vejen for Hedeselskabet

Med et resultat på niveau med det forventede, ny administrerende direktør og udvikling af en ny grøn vision har 2020 været et aktivt år for Hedeselskabet. Årets resultat ender med en omsætning på 1,7 milliarder kroner og et overskud på 16 millioner.

En stigning i omsætningen og et fald i overskuddet i forhold til 2019 var forventet. Derfor er fokus i Hedeselskabet også på fremtiden – mere end fortiden. Den nye 2025-strategi ”Naturlig vækst”, der blev endelig fastlagt i slutningen af 2020, viser vejen mod Hedeselskabets vision om at bygge en bæredygtig fremtid – med naturen som partner.

- I et år hvor hele verden har været præget af en pandemi, har vi i Hedeselskabet formået at holde fokus på vores grønne kerneforretning og vores kunder. Det økonomiske fundament er fortsat meget solidt med en stigning i egenkapitalen til 983 millioner kroner og en soliditetsgrad på knap 60 procent. Vi ser desuden ind i en meget spændende fremtid, hvor netop Hedeselskabets viden og erfaring inden for klimaløsninger bliver efterspurgt i samfundet i højere og højere grad, siger Jørgen Skeel, bestyrelsesformand i Hedeselskabet.

Netop fokus på bæredygtighed og klima er nøgleord for fremtiden. Her spiller Hedeselskabets mere end 150 års erfaring med arbejdet i naturen en afgørende rolle.

- Året, der netop er gået, har vi brugt på at forberede os på fremtiden. Vi har trimmet virksomheden og sikret, at vi er rykket tættere sammen i forretningen. Det gør vi for blandt andet at sikre, at der er fokus på lønsomheden i den primære og fortsættende drift af forretningen, som ikke har været tilfredsstillende i 2020. Med et øget fokus på at udnytte vores mange kompetencer og dygtige medarbejdere på tværs af virksomheden står vi meget solidt rustet til fremtiden. Vores nye koncepter som klimaskov og muslingeopdræt samt det nye forretningsben ”Grønne investeringer” udgør en del af kernen i vores fremadrettede fokus, siger Torben Friis Lange, administrerende direktør for Hedeselskabet.

Udover at sikre investeringer i natur- og skovrejsning, skal Grønne Investeringer være med til at accelerere den grønne omstilling gennem investeringer i projekter inden for cirkulær bioøkonomi og bæredygtighed. 

Den ansvarlige udvikling er cirkulær. Det viser eksempelvis Hedeselskabet skovrejsningsprojekter med al tydelighed. Ved at rejse ny skov bidrages der med både CO2-optag, CO2-lagring, sikring af grundvand, tømmer til ansvarligt byggeri, erstatning af andre mere klimabelastende produkter samt tilbageførsel af aske til skoven. Eksempelvis bidrager den nye Klimaskov, som Hedeselskabet i øjeblikket rejser sammen med Coop, med ca. 100 ha ny skov. På samme måde bidrager mange andre af Hedeselskabets forretningsområder allerede i dag med målbare forbedringer af miljø og klima, herunder har Hedeselskabets muslingeopdræt i Limfjorden med opsamling af mere end 100 tons kvælstof fra den iltfattige fjord i 2020 skabt bedre forhold i vores indre farvande.

- Udover at sikre vores kunder de bedst mulige grønne løsninger, har vores mange dygtige medarbejdere måttet arbejde med en pandemi hængende over hovedet. Det har de løst forbilledligt med stor omtanke og hensyn til hinanden og omgivelserne, siger Torben Friis Lange.

Læs årsrapport 2020 her