Glarborgen - Vikingeskib 2000

Publiceret 04.08 2020

Lokale kræfter på Øland går sammen om oplevelsesområde

På Øland ved Brovst arbejder en gruppe lokale sammen om at skabe et aktivitets- og oplevelsesområde i den lokale skov – et tilbud til borgere i alle aldre. Hedeselskabets medlemspulje støtter tilblivelsen af et vikingeskib til børn og barnlige sjæle.

På et lokalt udviklingsmøde arrangeret af Jammerbugt Kommune, Kultur- fritids- og landdistriktsrådet i Øland Medborgerhus den 4.september 2017 blev der drøftet diverse aktiviteter og fremtiden for Øland. Her nævnte én af borgerne, Mette Glarborg idéen om at udvikle en del af Øland Skov, som hun ejer. Hun ønskede at sætte et minde for slægten Glarborg, som igennem mange år har ejet godset til skoven og samtidig udvikle området til glæde for borgere i området. Den idé blev taget rigtig godt imod.

Mette Glarborg gav brugsretten til cirka 3 hektar af skoven til Foreningen Glarborgen, og siden er der arbejdet ihærdigt på, hvad der er blevet et omfattende projekt om at gøre området til et aktivitets- og oplevelsesområde, med fri adgang og til gavn for alle med madpakkehus, informationstavler, toiletfaciliteter, amfiteater og meget mere.

”Målet for os har været at integrere de ting, som familien Glarborg har stået og står for – motion, skoven og naturen som helhed, og vi håber, at rigtig mange vil bruge området. Det er institutioner og spejdere, og så er vi også en del i bedsteforældrealderen, som får et sted at tage børnebørnene med på tur. På den måde opnår vi projektets formål og værdigrundlag, nemlig at etablere og drive aktivitets -og oplevelsesområde, der giver mennesker i alle aldre mulighed for gennem leg og læring i naturen, at styrke såvel det fysiske som mentale helbred,” fortæller Peter Kvist, der er formand for foreningen Glarborgen.

Som en del af projektet bliver der bygget en vikingebåd, en slags kombi-aktivitet, som skal indeholde forskellige balance -og klatreelementer, der lægger op til leg, fysisk udfoldelse og brug af naturen – især af børn og unge, og hvor så meget som muligt udføres i naturmaterialer. Hedeselskabets medlemspulje har støttet det projekt med 25.000 kroner.

”Fælles for Hedeselskabets medlemmer er, at de har en stærk tilknytning til naturen, og rigtig mange af dem yder en stor indsats i det lokalområde, de bor i. Nøjagtig som vi ser ved dette projekt, hvor der er en ekstraordinær lokal opbakning. Med medlemspuljen ønsker vi netop at hylde og støtte det lokale initiativ og være med til at give lokale ildsjæle en økonomisk håndsrækning,” siger Vibeke Højen.

Netop det lokale initiativ er kendetegnende for de 500 borgere, der bor på Øland. Der er beboerlaug, medborgerhus, Karlekammerkor, showband (jazz-inspireret musik), Ølands-Banden (populærmusik), sommerfester og meget mere. Og til dette projekt har den lokale opbakning også være særdeles synlig. Peter Kvist siger blandt andet:

Folk er rigtig gode til at bakke op om de projekter og arrangementer, der er, og der kommer også ofte folk udefra. Til dette projekt er der selvfølgelig nogle opgaver, som kræver professionel udførelse, men alt hvad vi kan lave selv, gør vi gerne. Og så har der været en række firmaer, som har stillet udstyr til rådighed. Vi er meget taknemmelig for den støtte og opbakning, vi har fået.

Udover Jammerbugt Kommune, som er den største bidragsyder til det store projekt, har flere fonde samt lokale firmaer og foreninger – Hedeselskabets medlemspulje har betalt for materialer til vikingeskibets skrog og styrhus.