Regn i Skoven

Publiceret 20.12 2016

Hedeselskabets jubilæumslegat til seks ambitiøse studerende

I anledning af sit 150 års jubilæum har Hedeselskabet uddelt et jubilæumslegat til seks studerende inden for retningerne natur, miljø og energi.

I anledning af sit 150 års jubilæum har Hedeselskabet uddelt et jubilæumslegat til seks studerende inden for retningerne natur, miljø og energi. De studerende gør, som Hedeselskabet også har gjort siden sin stiftelse, henter viden og inspiration fra udlandet.

Datalogi, naturressourcer, geografi, naturnær skovdrift, byggeteknologi og skov og landskab – de seks temaer eller studieretninger rammer Hedeselskabet med sit jubilæumslegat, som studerende har kunnet søge her i Hedeselskabets jubilæums år. Hver studerende modtager 25.000 kroner til ophold i udlandet.

”Vi har oplevet et enormt højt niveau blandt ansøgningerne, og vi har udvalgt bredt blandt de fagområder, som Hedeselskabets og vores datterselskaber arbejder inden for. Vi ser frem til gennem 2017 blandt andet at afholde workshops med de studerende, hvor de får mulighed for fortælle om den viden, de har opnået og samtidig møde medarbejdere fra organisationen, der arbejder inden for samme felt.”

Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.

Der var 87 kvalificerede ansøgere, og de seks slap gennem nåleøjet i en fælles udvælgelsesproces med Hedeselskabets største datterselskaber HedeDanmark og Orbicon.

”Hedeselskabet er kendt for sine fagligt kompetente medarbejdere, og det vil vi også gerne sikre i fremtiden – derfor håber vi selvfølgelig også, at legatet kan være med til at gøre Hedeselskabet og vores datterselskaber kendt blandt de studerende – så de måske søger job her i fremtiden,” siger Christian Bogh.

De seks legatmodtagere:

Ditlev Otto Juel Reventlow
Ph.d. inden for naturnær skovdrift og dens konsekvenser for træproduktionen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
Fire måneders studier ved Technical University of Münich i Tyskland med henblik på at undersøge effekter af naturnær skovdrift på træproduktionen. I Tyskland har man anvendt naturnært skovdrift siden 1940’erne og da Danmark kun har 11 års erfaring heri har Ditlev mulighed for at hente viden hjem fra Tyskland.

Signe Marie Skove Vendike
Skov og Landskabsingeniør, årgang 2018, Skovskolen.
6,5 måneders kombineret praktik- og studieophold på Faculty Of Forestry, University of British Columbia (UBC) i Vancouver, Canada. Med særlig fokus på bæredygtig forvaltning af skov. Vancouver rangerer som en af verdens miljømæssigt mest bæredygtige byer. Faculty Of Forestry har to forskningsskove tilknyttet, hvor teorien kombineres med det praktiske.

Benedicte Bennike Lütken
Bachelor i Naturressourcer med speciale i naturforvaltning, 2. år, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, ved Københavns Universitet.
Et halvt års studier i Australien ved University of Newcastle blandt andet for at studere hvilken betydning bæredygtigt landbrug i New South Wales har for både kulturlandskabet og naturpleje. Ønsker at finde inspiration til den videre uddannelse indenfor beskyttelse og forvaltning af vores miljø og natur.

Tobias Carlos Tvarnø
Læser datalogi, 3. år, Københavns Universitet.
Et halvt års studier i Canada ved University of Waterloo. Universitetet er kendt for deres ekspertise inden for behandling af store mængder data (Big Data). Tobias forventer at vende hjem med ny og banebrydende viden, som der p.t. ikke undervises i på Københavns Universitet.

Thea Schmidt Poulsen
M.Sc. Geografi og geoinformatik, 5. år, Københavns Universitet.
Et års masteruddannelse i Sustainability, Entrepreneurship and Design ved Brunel University, London. Målet for uddannelsen er at kunne udvikle forretningskoncepter og design ideer, med udgangspunkt i bæredygtighedskonceptet.

Tue Emil Skydt
Byggeteknologi, 5. semester, Danmarks Tekniske Universitet.
Fire måneders studier ved Gent Universitet, Belgien, der er førende eksperter inden for CFD simulering af brande. Opholdet understøtter udarbejdelse af en master inden for numerisk modellering af hjørnebrande, hvor et af de særlige kritiske emner er den hurtige udvikling af væg – og hjørnebrande.