Vand i Hedeselskabets biodiversitetspark

Publiceret 11.01 2022

Hedeselskabet udvalgt til at teste international klimamanual

Den anerkendte internationale klimamanual, GreenHouse Gas Protocol, skal testes og opdateres. Hedeselskabet er en af 107 nøje udvalgte testvirksomheder.

GreenHouse Gas Protocol (GHG-protokollen) giver virksomheder i hele verden mulighed for at opgøre og rapportere emissioner af drivhusgasser, herunder CO2. Det gør virksomhederne i stand til at rapportere på deres samlede klimaaftryk samt udvikle mål og virkemidler, der kan bidrage til at mindske udledningen af CO2 og andre skadelige drivhusgasser.

GHG-Protokollen er en frivillig standard, der er anerkendt i hele verden, og den førende af sin slags. Nu er det tid til en større opdatering af standarden, og hertil er der behov for at teste GHG-protokollen. Derfor er 107 virksomheder i hele verden blevet nøje udvalgt af GHG Protocol-sekretariatet i Schweiz.

- Vi er stolte af, at vi er udvalgt til at deltage i denne meget vigtige opdatering af GHG-protokollen. I Hedeselskabet er det netop vores vision at bygge en bæredygtig fremtid – med naturen som partner. Og her har vi behov for stærke standarder, der kan sikre, at vi følger og måler udviklingen af vores emissioner. Kun derigennem kan vi være med til at mindske udledningen, siger Torben Friis Lange, administrerende direktør, Hedeselskabet.

Hedeselskabets første klimaregnskab, der udkommer i begyndelsen af året, er netop baseret på GHG-protokollen, og vil være med til at sætte standarden for, hvordan Hedeselskabet vil arbejde med reduktion af drivhusgasser i fremtiden.

Vores hidtidige arbejde med GHG-protokollen har vist, at standarden er udfordret i forhold til at favne en virksomhed som vores. Mange af de væsentlige poster i klimasammenhæng opgøres på nuværende tidspunkt udenfor scopes. Jeg forventer, at den nye revision vil betyde, at flere af de klimagavnlige effekter, som eksempelvis CO2-binding i skov, vil rykke ind i scopes. Det betyder i praksis, at GHG-protokollen vil komme til at anerkende positive klimaeffekter, hvilket bliver et vigtigt virkemiddel i at sikre Paris-aftalens overholdelse.

Sådan siger Mads Flinterup, klima- og biodiversitetschef, Hedeselskabet. Netop Hedeselskabets mere end 155 års viden om natur og ikke mindst skovrejsning og skovdrift har været medvirkende til, at Hedeselskabet er udvalgt som testvirksomhed.

Testperioden begynder i starten af 2022. Det forventes, at Hedeselskabets klimaregnskab for 2021 kan udarbejdes efter den nye protokol.