Billede af ungt træ

Publiceret 01.06 2023

Hedeselskabet rejser klimaskov for Solar med fokus på biodiversitet

Danmark har et mål om, at 25 procent af landet skal være dækket af skov i 2100. Og den nye danske regering har allerede sat et mål om 250.000 hektar ny skov, så der er brug for handling, hvis det skal lykkes. Nu bidrager Vejen-virksomheden Solar med en investering til skovrejsningen, som kan bidrage til at øge biodiversiteten i nærmiljøet.

Den danske børsnoterede sourcing- og servicevirksomhed Solar startede i 1919 i Kolding og har fortsat hovedsædet solidt plantet i den jyske muld i Vejen. Den lokale investering i at rejse en helt ny skov i området er en vigtig del af virksomhedens ambitiøse bæredygtighedsstrategi, som blandt andet omfatter øget biodiversitet og målet om at blive CO2-neutral i scope 1 og 2 allerede i 2030.

”I samarbejde med Hedeselskabet omdanner vi i første omgang 38 hektar landbrugsjord til en helt ny skov ved Vejen, som vi tager første spadestik til i maj 2023. Vi planter cirka 115.000 træer fordelt mellem 35 procent løv- og 65 procent nåletræer. Vi ønsker den fordeling for at få en skov, der både tager hensyn til klima og miljø. Nåletræer har cirka 65 procent større CO2-optag i forhold til løvtræer, der til gengæld har en stor effekt på biodiversiteten,” siger bæredygtighedsdirektør Mette Bredkjær fra Solar og fortsætter:

”Både skoven og dens drift bliver certificeret med den globale mærkningsordning FSC. Vores hensigt med opkøbet af landbrugsjord er at investere i klima og miljø gennem skovrejsning, skovforbedring og øget biodiversitet, der vil komme os alle til gode”.

Billede af Solars CEO Jens Andersen og klimapartner i Hedeselskabet Mads Frimann Olesen ved ny klimaskov

Solars administrerende direktør Jens Andersen og Mads Frimann Olsen fra Hedeselskabet

Virksomheder er vigtig kilde til mere skov
Opkøbet af jorden og planen for skovrejsningen ved Vejen er foregået i tæt samarbejde med Hedeselskabet, som længe har påpeget behovet for, at flere private virksomheder træder til og aktivt erhverver områder til at rejse ny skov i Danmark. Rejsen er lang, da landet i dag kun er dækket af cirka 14 procent skov.

”Det glæder os, at en stor dansk virksomhed nu går fra pæne ord og ønsker til at sætte aktiv handling bag. Det tager mellem 80 og 100 år for et træ at vokse sig stort og cirka 20 år, før det for alvor batter i nedbringelsen af CO2, så det bedste tidspunkt at plante et træ var i går. Det tager ligeledes tid, før der opstår øget biodiversitet i en skovrejsning, og kun ved lang tids skovdække indfinder de sårbare skovarter sig. Og når vi siger skov, menes der, at der ikke er træer på hele arealet. Vi holder nogle arealer lysåbne og understøtter eksisterende naturværdier,” siger Mads Frimann Olsen, Klimapartner hos Hedeselskabet.

Nærhedsprincip og yderligere opkøb
Det har været et stort ønske for Solar at kunne følge skovrejsningen på tæt hold og selv tage aktiv del i arbejdet. Derfor har nærhed været en central brik i valg af lokation. At den nye skov ligger få minutter fra virksomhedens hovedsæde, betyder også, at det vil komme Solars medarbejdere til gode. Der skal med tiden skabes et rekreativt frirum i den nye skov med shelters, der indgår i pagt med naturen og omgivelserne, som medarbejdere kan benytte.

Solars investering stopper ikke her. Skovrejsning er et langsigtet engagement, der er indlejret i virksomhedens bestyrelse, og Solar forventer at erhverve yderligere ejendomme i de kommende år, hvor der fokuseres på skovrejsning og tilvækst af biodiversitet på den jord, der erhverves.

Skoven er rejst af Hedeselskabets datterselskab HedeDanmark.