Blå Biomasse

Hedeselskabet investerer i effektivt virkemiddel

Publiceret 14.04 2016

Hedeselskabet investerer i effektivt virkemiddel

Hedeselskabet har netop etableret et nyt selskab med navnet Blå Biomasse A/S, som fra maj måned begynder arbejdet med udvikling af muslingeopdræt i Limfjorden og produktion af muslingemel. De opdrættede muslinger vil i løbet af kort tid kunne optage op til 150 tons kvælstof årligt fra de danske farvande.

Et meget effektivt virkemiddel. Det er svaret, når talen falder på muslingeopdræt i de kystnære farvande. Et virkemiddel som kan bidrage meget positivt til kampen mod kvælstofudledninger fra både landbrug og bysamfund.

- Ved at arbejde med muslinger opnår vi en lang række fordele, både for miljøet og for den cirkulære økonomi. Muslingerne begynder at optage kvælstof i samme sekund de begynder at vokse. Derudover er muslinger en ansvarlig produceret proteinkilde, som kan høstes og forarbejdes til muslingemel, der eksempelvis kan bruges i foderindustrien, siger Klaus Astrup Nielsen, strategi- og innovationsdirektør i Hedeselskabet og bestyrelsesformand i Blå Biomasse A/S.

De første muslingeopdræt vil blive etableret i Limfjorden i foråret 2016 og i efteråret 2016 vil der blive igangsat forsøg med produktion af muslingemel. Hvis det bliver den succes, som Klaus Astrup Nielsen forventer, så er næste fase med en opskalering af produktionen klar allerede i 2017.

...virkemidlets effektivitet afhænger af en videre udvikling af opdrætsteknologien, samt anvendelsesmulighederne af muslinger. Og det er netop hvad Blå biomasse A/S har tænkt sig at gøre"

Blåmuslinger 600

Citat af Klaus Astrup Nielsen, bestyrelsesformand i Blå Biomasse A/S

- Set i lyset af målene i EU’s Vandrammedirektiv og diskussionen omkring Landbrug og Fødevarepakken, der blev vedtaget kort før jul sidste år, og de udfordringer der generelt er med kvælstof i de danske farvande, så er blå biomasse, herunder muslinger, et meget effektivt og konkurrencedygtigt virkemiddel. Et virkemiddel som allerede i år vil kunne bidrage positivt til kvælstofreduktionen, siger Klaus Astrup Nielsen.

Opfattelse af muslingeopdræt, som et effektivt virkemiddel deles tillige af flere forskningsinstitutioner og myndigheder, som i en ny rapport fra 2016, beskriver virkemidlet som både gennemtestet og klar til implementering i de danske farvande.

- I rapporten fremhæves det dog, at virkemidlets effektivitet afhænger af en videre udvikling af opdrætsteknologien, samt anvendelsesmulighederne af muslinger. Og det er netop hvad Blå biomasse A/S har tænkt sig at gøre siger Klaus Astrup Nielsen. 

Hedeselskabet har gennem de sidste fem år, via datterselskabet Orbicon, arbejdet med vidensopbygning inden for blå biomasse, og det er denne viden som nu bliver ført ud i livet med de første storskala demonstrationsanlæg med muslingeopdræt.

Det nye selskab får hovedsæde i Thyborøn, hvor der i løbet af de kommende år vil blive skabt nye arbejdspladser, hvis selskabet bliver en succes. De første enheder til muslingopdræt vil blive etableret i maj måned i år.