Neonectria angreb på nåletræ

Publiceret 15.05 2014

Hedeselskabet går ind i kampen mod svamp i ædelgran

Aggressiv svamp kan få alvorlige konsekvenser for såvel skovbruget som juletræsdyrkerne. Derfor bevilger Hedeselskabet 200.000 kroner til juletræsbranchens initiativ omkring ny viden og udvikling af bekæmpelsesmetoder.

Svampen ved navn Neonectria kan føre til at træernes grene dør, nålene bliver røde – og i værste fald dør træerne. Hermed truer svampen den store danske eksportsucces med salg af juletræer og pyntegrønt til hele Europa.

Nu går Hedeselskabet ind i kampen ved at bevilge 200.000 kroner til et projekt, der skal skabe ny viden om svampen og bidrage til at udvikle nye bekæmpelsesmetoder.

”Sygdommen har eksisteret i Nordeuropa i 50 år, men er blevet et stigende problem. I 2013 udviklede det sig voldsomt, og værdien af skaderne blev anslået til 50 millioner kroner i Danmark. Derfor kan det ikke gå hurtigt nok med at få iværksat en større indsats mod svampen,” siger skovrider Chr. Als fra Hedeselskabet.

Pengene går til et projekt, skal udbygge den danske viden om svampen og samtidig afdække, hvordan den bekæmpes effektivt.

”Problemet er, at vi i dag ikke kan kurere et træ, når det først er angrebet af svampen. Det kan vise sig at blive et alvorligt problem om få år, hvis mange unge juletræer allerede nu er blevet smittet. Derfor er det afgørende, at bl.a. Hedeselskabet støtter projektet, så vi hurtigst muligt kan komme i gang med at sikre den fremtidige produktion af juletræer og pyntegrønt,” siger direktør Claus Jerram Christensen fra Danske Juletræer.

Projektet ledes af Danske Juletræer og gennemføres i et samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet og det norske forskningsinstitut Bioforsk. Hedeselskabets datterselskab HedeDanmark a/s med divisi-onsdirektør Jesper Just Nielsen, deltager ligeledes i projektet, blandt andet med faglig sparring i en følgegruppe for projektet.

Fra Hedeselskabets side er det vigtigt at støtte initiativet omkring mulighederne for at kunne bekæmpe Neonectria idet den også kan være en reel trussel for skovbruget, idet slægten Abies rummer en række centrale skov-træarter i de danske skove.

Ud over støtten fra Hedeselskabet har projektet modtaget støttetilsagn fra andre organisationer og juletræsdyrkere. Den samlede støtte er pt. på cirka 1,4 millioner kroner.