Hedeselskabets årsrapport 2019

Publiceret 27.04 2020

Hedeselskabet 2019 - flere grønne aftryk

I 2019 har Hedeselskabet styrket den primære forretning og udviklet en række nye grønne tiltag, herunder et koncept, der skal være med til at sikre plantning af nye skove og dermed binde yderligere CO2. De grønne tiltag bliver udgangspunktet for et stærkt Hedeselskab i de kommende år. 2019 blev ligeledes et skelsættende år for Hedeselskabet med frasalget af selskabet Orbicon.

Hedeselskabet kom ud af 2019 med et resultat på 45 mio. kroner mod 25 mio. kroner i 2018. Omsætningen udgør i 2019 1,7 mia. kr., hvilket er i niveau med sidste år, og der blev investeret knap 50 mio. kroner i innovation og udvikling af digitale løsninger til kunderettede services og tjenester samt produktionsfaciliteter til miljø og genanvendelse. Hedeselskabet har i 2019 desuden uddelt midler til en række projekter, som ligger inden for Hedeselskabets formålsparagraf.

- 2019 har budt på mange aktiviteter. Både positive og udfordrende. Ikke mindst frasalget af Orbicon til canadiske WSP, som er en af verdens førende rådgivende ingeniørvirksomheder, har fyldt meget. Salget var et led i den kontinuerlige strategiske proces med at styrke og optimere Hedeselskabets forretningsportefølje. Efter salget er Hedeselskabet stærkere og mere finansiel robust end nogen sinde. Det betyder ikke, at der ikke er udfordringer, men vi er gearet til fremtiden, hvor Hedeselskabet vil sætte afgørende grønne aftryk, siger Jørgen Skeel, bestyrelsesformand, Hedeselskabet.

Skoven er vigtig – for klimaet og Hedeselskabet

Skovrejsning og skovforvaltning har været en del af kernen i Hedeselskabet siden begyndelsen i 1866. Og i 2019 blev der sat endnu en tyk streg under dette faktum.

Jakob Bundgaard og Allan Bechsgaard

I løbet af året har Hedeselskabet investeret i mere end 2.400 hektar ny skov samt i landbrugsjord til udvidelse af eksisterende skovejendomme. Hedeselskabet har desuden taget initiativ til et nyt skovrejsningskoncept: ”Klimaskov – for fællesskabet”, der gennem partnerskaber med danske virksomheder og organisationer vil bidrage til at øge Danmarks skovareal. Målet er at bidrage til at rejse mindst 30.000 hektar ny skov inden 2030. De første samarbejdspartnere – Coop og energiselskabet NRGi – er allerede i gang.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne havde set Hedeselskabet komme endnu stærkere ud af 2019. Dele af forretningen, herunder specielt vores skovejerskab har leveret over det forventede, og salget af Orbicon har ligeledes bidraget positivt. Andre dele af vores forretning har til gengæld været udfordret. Både af hård markedskonkurrence og prispres, men også af det usædvanligt våde og varme vejr, der er fortsat ind i 2020. Til gengæld har 2019 også budt på investeringer i nye innovative tiltag inden for blandt andet genanvendelse, digitalisering og Blå Biomasse, som vi forventer os meget af de kommende år, siger Bent Simonsen, konstitueret direktør, Hedeselskabet.

Stærk og robust økonomi

Hedeselskabet har gennem de seneste års indsats arbejdet for at indfri virksomhedens langsigtede mål om at være gældfri. Det er nu opfyldt. Det betyder, at der er mulighed for yderligere grønne og innovative tiltag i de kommende år.

Hedeselskabet har desuden øget egenkapitalen, og den udgør nu 973 mio. kroner.

Forventninger til 2020

I lyset af COVID-19 er der særlig stor usikkerhed om forventningerne til 2020. Det er vurderingen, at såfremt forløbet ikke afkræver yderligere væsentlige restriktioner i samfundet, så påvirkes den økonomiske stilling for Hedeselskabet ikke i væsentligt omfang.

Hedeselskabet forventer således for nuværende et resultat før skat for 2020 i niveauet 0-10 mio. kr.