HedeDanmark udfører hård kystsikring med sten

Publiceret 15.12 2019

HedeDanmark-plan sikrer sommerhuse ved Fredericia

Efter flere års kraftig erosion og et nyligt skred af klinten på Trelde Næs ved Vejle Fjord har sommerhusejerne nu endelig fået kommunens tilladelse til at sikre deres grunde ved hjælp af hård kystsikring. HedeDanmark har hjulpet de private ejere med både plan og ansøgning til kommunen.

Ejerne af sommerhusene med grunde ned til Vejle Fjord har de seneste år kunnet se passivt til, mens vandet langsomt, men sikkert er kommet tættere og tættere ind på deres grunde.

Både sand og ral er blevet forsøgt anvendt som værn mod den kraftige erosion, men har vist sig ikke at være tilstrækkeligt til at sikre kysten mod fjorden, der de seneste år har ædt sig otte meter ind på skrænten ved sommerhusene.

Med hjælp fra HedeDanmark ansøgte sommerhusejerne i august om tilladelse til at etablere en stenskråning foran deres ejendomme. Tilladelsen er for nyligt kommet i hus, og med hjælp fra en lokal entreprenør får sommerhusejerne nu et værn mod fjorden.

25-års holdbarhed

HedeDanmarks specialist i kystsikring, projektleder Johnny Pedersen, har hjulpet sommerhusejerne med projektmateriale og ansøgning til kommunen, og han forklarer, at den hårde kystsikring – altså stenskråningen – modsat løsninger med sand og ral er mere effektiv og holdbar:

Stenskråningen er egentlig ret simpel og bygget op af en fiberdug af geotekstil nederst, som sørger for, at sandet ikke bliver taget med af bølgerne. Det er et stykke stof, der ikke bliver nedbrudt og kan holde i minimum 25 år,” 

Johnny Pedersen, projektleder fra HedeDanmark

- Johnny Pedersen, projektleder

Fiberdugen dækkes først af et lag småsten, så geotekstilet ikke ødelægges, og dernæst større kampesten for at sikre, at det hele bliver holdt på plads – også under storme i området. 

Nemmere godkendelse

Højere vandstand og stærkere storme som følge af klimaforandringerne truer i højere grad de 7.300 km, der udgør den danske kystlinie. 

Særligt private grundejere, hvis kystnære sommerhuse er i risiko for at blive slugt af havet, har i længere tid appelleret til myndighederne om tilladelse til at sikre deres ejendomme med hård kystsikring som den, der nu udføres ved Vejle Fjord. 

Og ifølge Johnny Pedersen kan det blive nemmere at få godkendt sin ansøgning om hård kystsikring nu, hvor ansvaret for at behandle ansøgningerne er overgået fra Kystdirektoratet til de enkelte kommuner:

”Det har ikke været nemt at komme igennem med ansøgningerne, men nu hvor behandlingen af ansøgninger er over gået til kommunerne kan det være, at vi vil se flere sommerhusejere, der får lov til at sikre deres grunde,” siger Johnny Pedersen, projektleder.

Læs mere og få uforpligtende rådgivning:

https://www.hededanmark.dk/kystsikring