Vintertjeneste er blandt HedeDanmarks ydelser

Publiceret 06.01 2020

Gentofte Ejendomme samler grøn pleje og vintertjeneste hos HedeDanmark

Efter fire års samarbejde har HedeDanmark netop genvundet udbuddet om den grønne pleje på institutionerne i Gentofte Kommune.

Kreative beplantningsløsninger, forståelse for borgernes behov og ikke mindst en effektiv vintertjeneste. Det er nogle af årsagerne til, at HedeDanmark netop har genvundet plejen af de grønne områder i institutionerne i Gentofte Ejendomme hos Gentofte Kommune.

Den grønne servicevirksomhed har de seneste fire år samarbejdet med kommunen om plejen af udearealer på kommunens institutioner, men i den nye aftale overtager HedeDanmark desuden vintertjenesten og glatførebekæmpelsen for områderne.

”Vi er glade for, at vi får mulighed for at fortsætte et godt samarbejde og arbejde videre med at udvikle de grønne områder og samtidig sikre en bedre og mere effektiv brug af ressourcer ved at kombinere grøn pleje og vinterberedskab,” siger Bibi Schrøder Poulsen, driftsleder i HedeDanmark og tilføjer:

”Helt lavpraktisk bruger vi ikke tid og ressourcer på udkald, hvis der pludselig falder sne, når vores plejemedarbejdere allerede er ude i marken. Samtidig vil vi naturligvis også have øje for at glatførebekæmpe skånsomt, så det ikke går ud over de planter, vi til foråret selv skal ud og pleje.”

Læs mere om vintersikringgrøn pleje og resten af historien på HedeDanmarks hjemmeside.