Ib overrækker check til Karsten Hansen

Første spadestik til nyt liv på boldbanen

Hedeselskabet har givet støtte til etablering af et rekreativt læringsområde i Krarup på Midtfyn. 

Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, tog fredag eftermiddag et anderledes første spadestik til at omdanne boldbanen i Krarup til et rekreativt område.

Da fodboldholdenes kampbane blev flyttet til nabobyen, stod boldbanen i Krarup tom og trist tilbage. Det fik en gruppe lokale til at stå sammen og danne Krarup Friluftsråd. Med lokale kræfter og midler fra blandt andre Hedeselskabet går de nu i gang med at etablere et rekreativt område.

Plads og aktiviteter for alle aldre
Mange lokale i Krarup var mødt op for at bakke op om initiativet og for at opleve borgmesteren tage det første spadestik. Det gjorde han i en stor traktor, hvor han først kørte over en rød snor og derefter pløjede en del af den gamle boldbane op.

Det nye område er tænkt som et sted, hvor flest mulige aktiviteter kan forenes, og hvor der bliver plads og aktiviteter for alle aldersgrupper i byen. Ifølge formand for Krarup Friluftråd, Karsten Hansen, så er formålet med projektet omkring det nye område at skabe innovative måder at opleve naturen på. Målet er at inspirere nye målgrupper til aktivt at bruge naturen. Karsten Hansen fortæller:

Vores mål er at skabe et natursted med mulighed for læring, sanseudvikling, rekreation, motion samt motorisk udvikling. Der skal være noget for både store og små. Alle skal kunne bruge området til enten at lege, lære, gå tur eller give sig selv et lille pusterum.

Der skal opsættes motionsredskaber, bygges to sheltere med bålsted og etableres et udendørs laboratorium, som skolen kan benytte til innovativ naturfagsundervisning og læring om dyre- og planteliv ude i naturen.

Service- og handelsvirksomheden HedeDanmark har rådgivet om og skal stå for at plante træer og buske. Der skal blandt andet plantes frugttræer og buske, så byens børn kan være med til at høste og dermed lære om produkternes vej fra jord til bord. Beplantningen skal mærkes med QR-koder, som alle nysgerrige kan scanne for at blive klogere på naturen.

Udviklet af og til børn
Det var under et museumsbesøg i København Karsten Hansen fik ideen til at bruge QR-koder hjemme i Krarup og til at lokke børnene ud i naturen.

Det kan være svært at få børn væk fra skærmen og ud i naturen. Men her sætter vi QR-koder op og skaber et udendørs læringssted, hvor børnene faktisk skal bruge skærmene.

Krarup Friluftsråd har lavet en aftale med Krarup Friskole om, at eleverne skal være med til at udarbejde informationen bag QR-koderne. Skoleleder Anne Mette Vahl-Møller er taknemmelig for samarbejdet, som ifølge hende binder skolen og området endnu tættere sammen.

Anne Mette Vahl-Møller fortæller, at der er tale om læring på flere planer, fordi eleverne både skal være med til at lave indholdet, og de skal ud i naturen og lære. Eleverne kommer også til at dykke ned i historien og se på, hvordan samfundet og livet har været i Krarup gennem tiden. Den del vil blive formidlet i det nye udendørs laboratorium.

I tråd med Hedeselskabets værdier
I forbindelse med første spadestik fortalte næstformand i Hedeselskabets repræsentantskab, Ib Jensen, hvorfor Hedeselskabet har valgt at støtte initiativet:

Det, vi særligt hæftede os ved i ansøgningen, var jeres mission om at få de nye generationer ud i naturen. Og ikke kun for motionens skyld. Men også for at få dem til at bruge deres krop og deres sanser til at lære om naturen og dermed få ny viden og interesse for naturen – for at være i den og bruge den. Det er helt i tråd med vores værdier i Hedeselskabet.

Ifølge Ib Jensen er det naturligvis også glædeligt for Hedeselskabet, at det er datterselskabet HedeDanmark, der har rådgivet om projektet og står for den første fase med beplantning og opsætning af vildthegn. Dermed kan Hedeselskabets også følge med i processen.