Legatoverrækkelse

Publiceret 15.12 2017

E. M. Dalgas’ Mindelegat til Skovskolens hold 18

I oktober besøgte Skovskolens skov- og landskabsingeniører hold 18 Iran på en 10 dage lang studietur.

Det bød både på faglig inspiration, gode diskussioner og punkterede fordomme. I december fortalte de om turen til medstuderende, undervisere og andre interesserede og fik samtidig overrakt beviset på, at Hedeselskabet har støttet turen med 25.000 kroner.

De studerende på skovskolen kan vælge at tage på studietur som en del af deres uddannelse. For godt halvandet år siden kom en gruppe fra hold 18 til at tale med Palle Madsen, der er professor i skovdyrkning på Skovskolen, om de iranske skove. Palle Madsen er en del af et team, som sammen med iranske skovfolk, arbejder på et frøprogram, hvor de høster iranske skovfrø, som kan indføres i den danske dyrkning. De iranske skove har nogle særlige kvaliteter, som vi på vores breddegrader kan få gavn af – blandt andet set i forhold til klimaforandringer.

De studerende gik derfor i gang med at undersøge mulighederne for at besøge et land, de inden havde forestillet sig var lukket, goldt og måske endda farligt. Fordomme, som i den grad viste sig ikke at passe. I december havde holdet taget initiativ til en Iran-aften for at dele oplevelserne med medstuderende, undervisere og andre interesserede, blandt andet et par skovfogeder fra HedeDanmark. Og her fortalte de studerende både om den store kulturelle oplevelse og de faglige input, som de havde taget med hjem fra 10 dage i Iran.

”De var enormt gæstfrie og meget interesserede i at byde os velkommende. De er meget dygtige inden for deres fag, og det gav anledning til, at vi fik diskuteret emner som urørt skov og biodiversitet – og fik andre perspektiver på de holdninger, som vi har herhjemme,” fortalte de studerende blandt andet.

Og på den måde fik turen også et højere formål, end "blot" at være en studietur om skovviden. Til rejse havde holdet modtaget 25.000 kroner fra E.M. Dalgas Mindelegat, som derved var med til at sikre, at de overhovedet kunne komme afsted – og egenbetalingen blev lidt lavere. De blev blandt andet udvalgt på grund af en særdeles motiveret ansøgning.
Regionschef i HedeDanmark, Morten Brændholt overrakte legatet til Peter Bech Thomsen, der tidligere har tilbragt sin praktik i HedeDanmark, og som havde søgt legatet på vegne af holdet.

”Vi lever vi i en globaliseret verden, hvor videns- og idéudveksling fylder mere og mere, og denne tur er blandt andet med til at styrke vores kompetencer som skov- og landskabsingeniører og også bidrage til at fremme den danske profil inden for natur- og miljøforvaltning. Skove og naturområder er mange år om at tage form, og økosystemer er tilpasset deres omgivelser gennem mange år. Det er derfor svært at forudse, hvor de arter, der pryder vores skove og naturområder i dag, vil respondere på de klimaforandringer, vi står overfor. Modsat Danmark har Iran ikke væres præget af de seneste istider, og derfor rummer de iranske skove et attraktivt mål for jer, netop for at samle inspiration til vores virke som fremtidige naturforvaltere og udviklere,” skrev Peter Bech Thomsen i ansøgningen.
 

Lidt om legatet:

E. M. Dalgas Mindelegat blev stiftet tilbage i 1980’erne og er faktisk en sammenslutning af en række mindre legater. Lokale ildsjæle har gennem årene overdraget deres sparepenge med ønsket om, at Hedeselskabet skulle uddele legater deraf. Det blev lidt for meget administration, og derfor valgte man altså at lægge legaterne sammen til dette – til minde om Dalgas. For det var jo hans skyld – sammen med andre ildsjæle, at der blev et Hedeselskabet og skabt en historie, som har været med til at forme det Danmark, vi kender i dag. En historie, som vi er meget stolte af.