Ditlev Otto Juel Reventlow

Publiceret 23.05 2017

Ditlev simulerer stormfaldsscenarier i Freising

Et ophold i Tyskland indgår i Ditlev Otto Juel Reventlows ph.d. inden for naturnær skovdrift og dens konsekvenser for træproduktionen.

Et ophold i Tyskland indgår i Ditlev Otto Juel Reventlows ph.d. inden for naturnær skovdrift og dens konsekvenser for træproduktionen. Til dette ophold har Ditlev modtaget Hedeselskabets jubilæumslegat på 25.000 kr.

Ditlev har sendt rejsebrev til Hedeselskabet.

”Jeg har kontor hernede på TUM (Technical University of Münich) sammen med to andre ph.d.-studerende, så det er rigtigt hyggeligt. Der er generelt et rigtigt godt miljø på afdelingen (eller ”Lehrstuhl” som det hedder på tysk). Instituttet ligger i Freising, som er ca. 35 km uden for München, og jeg bor ret tæt på instituttet, også i Freising. Man kan sige, at det er lidt samme historik som DTU – universitet lå oprindelig midt inde i storbyen, men efterhånden som universitetet voksede, blev store dele af det flyttet ud i Freising. Selvom det hedder Technical University of Münich minder de forskellige uddannelser retninger her på stedet dog meget om udvalget på det tidligere KVL. 

Mit arbejde hernede går ud på at modellere, hvordan bevoksninger af ren rødgran kan konverteres til plukhugstskov af rødgran, ædelgran og bøg vha. forskellige konverterings scenarier, og hvilken effekt disse scenarier har ikke bare på økonomi, men også på hvilken struktur der opstår i bevoksningen. Grunden til at begge disse evalueringskriterier er inddraget, skyldes at man muligvis vil kunne forvente et vist ’trade off’ mellem økonomisk performance af de forskellige scenarier og udviklingen af forskelligartet struktur.

Jeg simulerer disse scenarier i simulations-programmet SILVA. Jeg arbejder i øjeblikket på at få løst, hvordan risikoen for storm kan inddrages i mine stimuleringer. Stormfald er den største naturlige risiko for skov i Europa, og det er derfor meget vigtigt, at denne risiko faktor er inddraget i evalueringen af forskellige forvaltningsstrategier.

I sidste uge var jeg til skovbrugstræf med 1.300 professionelle tyske skovfolk i Regensburg. Det var en stor oplevelse, og jeg var glad for, at jeg havde opfrisket mit tyske inden jeg tog herned, for helt generelt er tyskere lidt tilbageholdende med at tale engelsk. Træffet var en blanding af seminarer og ekskursioner, hvoraf mange var relevante for mit projekt.

I næste uge skal jeg til skovbrugskonference i Baden-Württemberg i det sydvestlige Tyskland sammen med nogle af de andre fra denne ”Lehrstuhl”. Jeg glæder mig til at se, hvor meget mit tyske bliver sat på prøve!”

Vi er sikker på at Ditlevs tyskkundskaber klarer prøven – og fortsat god arbejdslyst med din ph.d.

Læs mere om Ditlev her.

Læs mere om ansøgninger til jubilæumslegatet 2017 her.