Skorsten

Publiceret 24.06 2022

CO2 skal være en ressource i stedet for et problem

Med INNO-CCUS skal Danmark rustes til at opnå de ambitiøse målsætninger om 70 procents reduktion af CO2 i 2030 og fuldstændig klimaneutralitet i 2050.

HedeDanmark er en del af partnerskabet INNO-CCUS, der er igangsat af Innovationsfonden, og som i de kommende år skal skabe grundlaget for Danmarks ambitiøse klimaindsats. INNO-CCUS dækker over to forkortelser, INNO for Innomission og den internationale forkortelse CCUS for Carbon Capture Utilization and Storage.

Partnerskabet er bredt funderet 54 forskellige aktører, herunder universiteter, vidensinstitutioner og store og små virksomheder. Visionen er at bidrage til klimamålene ved at fange, lagre og anvende CO2. Ambitionen er at komme helt væk fra de fossile kulstofressourcer og nå klimamålene ved at forskyde CO2-balancen i atmosfæren. Det første mål er at opnå CO2-neutralitet, altså at der fjernes samme mængde CO2 fra atmosfæren, som der udledes. Herefter kan balancen forskubbes yderligere, så der på sigt fjernes mere CO2 fra atmosfæren, end der udledes.

Læs mere om INNO-CCUS

Innovationsfondens logo

Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets største udfordringer. Fonden understøtter udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Læs mere om Innovationsfonden