Tue Emil Skydt

Publiceret 06.02 2017

Brandfarlig viden får støtte fra Hedeselskabet

Tue Emil Skydt kunne gå ind i det nye år med beskeden om, at han havde modtaget Hedeselskabets jubilæumslegat til sit studieophold i Belgien, hvor han har dygtiggjort sig inden for brandsikkerhed i byggeriet.

Efter års stilstand er byggeriet begyndt at blomstre herhjemme igen, men det er også en branche, hvor der konstant kaldes på kvalificeret arbejdskraft. Blandt andet derfor valgte Hedeselskabet at uddele ét af seks legater på 25.000 kroner til en studerende inden for ingeniørfaget.  

”I Tues ansøgning så vi noget unikt. En interesse for et måske lidt overset nicheområde, men et område som er af afgørende betydning, og som Hedeselskabets datterselskab Orbicon er stærke inden for. Ansøgningen viste os en meget dedikeret kandidat, som vil kunne modellere/digitalisere en central del af arbejdet med brandsikkerhed. Det var så interessant, at han blev valgt som én af kun seks blandt næsten 100 stærke kandidater,” fortæller Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.

Netop truslen om brand ved byggeri og søgen efter viden om dette, gjorde at Tue Emil Skydt valgte at søge Hedeselskabets jubilæumslegat, således han kunne komme til Belgien for at blive endnu klogere. En viden han gerne giver videre.

”Jeg valgte at læse på DTU, fordi jeg søgte en uddannelse, hvor jeg kunne bidrage til samfundet. Der er mangel på teknisk uddannede, og det var den retning, jeg gerne ville bevæge mig. Jeg valgte at specialisere mig inden for brand, da det til stadighed er en trussel i byggeri, der kan koste menneskeliv. Derudover er det et tværfagligt fag, som involverer alle dele af byggeriet,” fortæller Tue Emil Skydt.

Støtten gik til et ophold ved Gent Universitetet i Belgien, der er førende inden for såkaldt CFD-simulering af brande, og opholdet understøttede en master inden for emnet.

Jeg mener, det er vigtigt med videndeling på tværs af lande. Danmark er et lille land, og det er en unik mulighed at rejse ud og hente inspiration fra de dygtigste inden for et givent område. Det giver også et bredt netværk, som blandt andet skaber bedre muligheder for at forske senere,”

 

Tue Emil Skydt

Da jubilæumslegaterne er uddelt til studerende inden for Hedeselskabets fagområder, er det oplagt at der knyttes kontakter til potentielt fremtidige medarbejdere, og for Tue Emil Skydt er det allerede en realitet, da han netop er blevet ansat ved Hedeselskabets datterselskab, Orbicons byggeriafdelingen i Nordsjælland.  

”Tue har i sit afgangsprojekt arbejdet med en forsøgsopstilling til analyse af nogle særlige brandtekniske problemstillinger. Vi har selvfølgelig i Orbicon øje for at Tue med dette arbejde har demonstreret interesse for andre aspekter af byggeriet end de traditionelle, og ser muligheder med nye kollegaer som på denne måde tager nye udfordringer, hvor der er kommercielle aspekter,” siger Bo Christiansen, souschef i Byggeri Nordsjælland.


Se hvem de fem øvrige modtagere er


OM JUBILÆUMSLEGATET

Hedeselskabet fyldte 150 år i 2016 og har i alle årene arbejdet for at understøtte videndeling og styrke de fagområder, som Hedeselskabet er en del af. I forbindelse med jubilæumsåret har Hedeselskabet derfor oprettet et jubilæumslegat for unge studerendes ophold i udlandet.
Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse, som varer mindst tre år og har hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; naturpleje, naturgenopretning, bæredygtighed, byggeri, klimatilpasning, jord og grundvand, certificering, genanvendelse, anlægsopgaver. Støtten skal anvendes til studier i ny viden, teknologi og metoder i forbindelse med studie- eller praktikophold i udlandet. Legatmodtageren afslutter forløbet med at dele sin viden med Hedeselskabet ved for eksempel et seminar, en workshop eller et praktikophold i samarbejde med et af datterselskaberne.