Arrangement for legatmodtagere i 2018

Publiceret 23.11 2018

Besøg af legatmodtagere fra 2016

Fire af første modtagere af Hedeselskabets jubilæumslegat besøgte i september Hedeselskabet og fortalte om deres studieophold udlandet. 

Hedeselskabets jubilæumslegat blev uddelt første gang i 2016 i forbindelse med Hedeselskabets 150 års jubilæum. I september 2018 mødtes fire af de seks første legatmodtagere på Hedeselskabets hovedkontor i Viborg for at fortælle om deres studieophold og for at blive klogere på mulighederne i Hedeselskabet.

I to år har projektchef i Hedeselskabet, Vibeke Højen, fulgt de seks unge mennesker, som var de første til at modtage Hedeselskabets jubilæumslegat. Derfor var det med spændt forventning, hun tog imod fire af dem på hovedkontoret i Viborg en fredag i september. Hun havde inviteret de unge mennesker på besøg, så de kunne fortælle om deres studietur og dele deres oplevelser med hende og med hinanden. Målet med dagen var også at give dem et indblik i Hedeselskabet og eventuelle fremtidige karrieremuligheder i et af datterselskaberne.

Fem forskellige fortællinger
En brandingeniør, en næsten færdiguddannet skov- og landskabsingeniør, en Ph.d.-studerende inden for naturnær skovdrift og en BA i naturressourcer var mødt personligt op i Viborg. En femte legatmodtager, en kandidat i geografi, var med på en telefonforbindelse.

Da Thea Schmidt Poulsen var færdiguddannet kandidat i geografi og geoinformatik fra Københavns Universitet havde hun lyst til at studere videre og koble sin meget forskningsorienterede uddannelse med mere praktisk viden og hands on læring. Derfor rejste hun til London for at tage et års masteruddannelse i Sustainability, Entrepreneurship and Design ved Brunel University. Hun modtog Hedeselskabets jubilæumslegat til sit ophold. Efter ansættelse ved et konsulentfirma, hvor hun har brugt meget af det, hun har med fra London, er hun i efteråret 2018 på vej til USA, hvor nye, endnu ukendte eventyr venter hende.

Tue Emil Skydt læste byggeteknologi på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, da han i 2016 modtog Hedeselskabets jubilæumslegat til fire måneders studier ved Gent Universitet i Belgien. Grunden til at Tue valgte at tage til Gent var, at her er nogle af de førende eksperter inden for CFD-simulering af brande. Under studieopholdet arbejdede han med brandmodellering og gennemførte forsøg for at undersøge, hvordan brande udvikler sig. CFD-simuleringer af brande er ikke alment brugt herhjemme, men simuleringerne er et vigtigt værktøj, særligt til brug for branddesign af højhuse og andre komplekse bygninger, som der ses flere og flere af i Danmark. Under sit studie havde Tue studiejob hos Hedeselskabets datterselskab, rådgivningsvirksomheden Orbicon. Efter Tue er blevet færdiguddannet brandingeniør, har han fået fastansættelse i Orbicons byggeriafdeling med base i Høje Taastrup.

Signe Marie Skov Vendike modtog i 2016 Hedeselskabets jubilæumslegat til et 6,5 måneders kombineret praktik- og studieophold på Faculty of Forestry på University of British Columbia i Vancouver i Canada med særlig fokus på bæredygtig forvaltning af skov. Opholdet i udlandet var en del af Signes uddannelse til skov- og landskabsingeniør på Skovskolen. På den første del af opholdet fulgte Signe undervisning på universitet. Anden del bestod af feltarbejde i skoven. Her fik Signe en barsk oplevelse, hvor hun oplevede klimaforandringer og påvirkningen helt tæt på. Den tørre sommer resulterede i voldsomme skovbrande, hvor flere hundredetusinde ha skov brændte, og Signe blev sammen med sine kolleger i felten pludselig en del af brandkorpset. Opholdet gjorde Signe mere bevidst om klimaforandringer, vigtigheden af at mindske klimapåvirkningen og sætte fokus på bæredygtighed. Signe afslutter sin uddannelse i 2019.

Civilingeniør og forstkandidat Ditlev Otto Juel Reventlow var i 2016 i gang med en Ph.d. inden for naturnær skovdrift og dens konsekvenser for træproduktionen med tilknytning til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på KU. Ditlev modtog Hedeselskabets jubilæumslegat til fire måneders studier ved Technical University of Münich i Tyskland. Her undersøgte han hvordan man kan konvertere rødgran plantager til mere naturnært drevne bevoksninger og hvilken effekt dette har på træproduktion igennem et simuleringsstudie med simulatoren SILVA. Der var en stor gruppe af relevante forskere tilknyttet universitet i München, så der var en ekstra kapacitet at trække på, hvilket var en ekstra bonus ved opholdet. Ud over det faglige var opholdet også med til at styrke Ditlevs tyskkundskaber. Ditlev er nu i gang med det sidste år af sin Ph.d.-uddannelse.

Benedicte Bennike Lütken var i gang med en bacheloruddannelse i naturressourcer ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU, da hun i 2016 søgte og modtog Hedeselskabets jubilæumslegat til seks måneders studier i Australien ved University of Newcastle. Her ville Benedicte studere, hvilken betydning bæredygtigt landbrug i New South Wales har for både kulturlandskab og naturpleje, og samtidig ville hun få et internationalt perspektiv ind i sin uddannelse. Benedicte tog først et semester i Australien, hvor hun havde fokus på flora og fauna. Derefter valgte hun at blive yderligere et semester, hvor hun havde fokus på biogødning og var med til at undersøge, hvordan jorden bliver sundere ved brug af biogødning. Ud over et fagligt udbytte gjorde opholdet også Benedicte mere bevidst om at beskytte naturen og leve mere bæredygtigt. I dag er hun veganer, og hun er stoppet med at benytte plast i sin hverdag. Benedicte har afsluttet sin BA og starter på Agro Environmental Management på Aarhus Universitet i 2019.

Rensedam, frø og museumsbesøg
Hen over frokosten blev legatmodtagerne introduceret for to af Hedeselskabets datterselskaber. Personalechef Dorte Thomsen fra service- og handelsvirksomheden HedeDanmark fortalte om virksomhedens arbejde inden for pleje, udvikling og leverance af serviceydelser til skove, det åbne land samt have- og parkanlæg. Seniorprojektleder Arne Madsen præsenterede Orbicon, der er en rådgivningsvirksomhed inden for miljø, klimatilpasning, forsyning og byggeri.

Arne Madsen inviterede de unge mennesker med på besøg på sØnæs, der er beskrevet som Danmarks smukkeste rensedam og kåret til Danmarks bedste klimaprojekt 2015. Med tydeligt engagement og slet skjult stolthed viste Arne Madsen rundt og fortalte om Orbicons rolle helt fra planlægningsfasen til rollen som ingeniør og rådgiver på projektet.

Derefter gik turen til Tophøj Plantage lidt nord for Viborg. Plantagen er et af de mest markante frøproduktionssteder i Danmark. Flankeret af sin 10 uger gamle hundehvalp gav salgs- og afdelingschef Morten Krogh fra HedeDanmark en rundvisning i plantagen. Undervejs gjorde han flere stop for at fortælle om arbejdet i plantagen og svarede gladelig på spørgsmål fra legatmodtagerne.

Dagen sluttede i Hedeselskabets eget museum, der fortæller om opdyrkning og om Hedeselskabet gennem tiden. Dermed blev der sat punktum for dagen og forløbet med de første modtagere af Hedeselskabets Jubilæumslegat.