Daniel Skotte Frandsen og Majbrith Kris Christiansen

Publiceret 26.03 2024

Anvendelse af biogødning i landbruget præmieres med en uddeling fra Edvard og Ane Agerholms Legat

Daniel Skotte Frandsen har modtaget den sidste portion af Agerholms legat, der administreres af Hedeselskabet, som en anerkendelse for at tænke bæredygtighed og recirkulering af samfundets restprodukter ind i familiens landbrugsvirksomhed med planteavl.

Daniel driver ca. 375 ha planteavl ved Kettinge på Lolland sammen med sin far. På deres bedrift dyrkes der vinterhvede, maltbyg, vinterraps, strandsvingel, engrapgræs og hvidkløver. Der har altid på bedriften været stor fokus på bæredygtighed og genanvendelse. Tidligere var der svineproduktion på ejendommen, hvorved en stor del af afgrødernes næringsstofbehov blev dækket af husdyrgødning. Efter at husdyrene blev sat ud, har der været fokus på at få andre alternative gødningskilder ind på bedriften ud fra ønsket om at minimere industrielt fremstillet handelsgødning.

Læs mere om legatuddelingen her

Søg støtte

Uddelinger og legater

I Hedeselskabet benytter vi en del af overskuddet fra vores forretning til at tage del i udviklingen af naturen og miljø - til gavn for nuværende og kommende generationer. Vi støtter projekter, der gør en forskel i forhold til benyttelse og beskyttelse af naturen, vi uddeler midler via medlemspuljen, og vi uddeler legater.