P.F. Tøttrup

Publiceret 19.12 2017

60 år med glimt i øjet

Skovrider Per F. Tøttrup er ikke den, der fører sig frem med de store armbevægelser. I stedet bør man være opmærksom på et ofte underfundigt glimt i øjnene, der afslører en stærk personlighed, stort vid, faglig stolthed og en ufatteligt skarp hukommelse.

Den 1. december havde han haft opgaver for Hedeselskabet i 60 år – mest af alt som én af Hedeselskabets mest fremtrædende skovridere. Han fratrådte sin stilling i december 2005, men har stadig tilknytning til selskabet. Han bistår selskabet med at varetage en række opgaver, der skal sikre kendskabet til Hedeselskabets historie for eftertiden. For eksempel bidrager han med en serie historiske artikler til Hedeselskabets tidsskrift Vækst.

Han dimitterede som forstkandidat fra Landbohøjskolen i 1954. Efter aftjent værnepligt ved det tunge artilleri i Århus kom han i 1957 til Hedeselskabet som forstfuldmægtig hos skovrider A. Mørch Sørensen på Birkebæk ved Herning.
Efter stillingen på Birkebæk blev Tøttrup først forstfuldmægtig og senere skovrider ved selskabets skovbrugsafdeling i Viborg. I foråret 1966 vendte han tilbage til Birkebæk som skovrider for Hedeselskabets 5. plantagedistrikt. Birkebæk var den gang det største og mest prestigefyldte plantagedistrikt i Hedeselskabet.
Historiens vinger susede over Birkebæk, og livet i de store plantager smittede af på fødselarens videre virke, idet han blev inspireret til en omfattende interesse for Hedeselskabets historiske udvikling og mange arbejdsområder.

Udover en fremsynet ledelse af Hedeselskabets mest markante distrikt har Tøttrup på internationalt plan haft opgaver i forbindelse med en lang række tilplantningsprojekter i FAO- og FN-regi. Det gælder projekter i bl.a. Libyen, Saudi-Arabien og Somalia.
På det hjemlige plan har der været trukket på hans ekspertise i forbindelse med en lang række skovbrugsfaglige tillidshverv, hvor han har repræsenteret Hedeselskabet. I denne sammenhæng kan nævnes, at han har været medlem af bestyrelsen i Dansk Skovforening og formand for Dansk Skovforenings Handelsudvalg i perioden 1974-1980 og i samme periode rådsmedlem i det Nordiske Skovejer¬organisations Forbund. Han har i en periode været bestyrelsesformand i I/S Skærbæk Savværk og har fra 1971 til 1997 virket som vurderingsinspektør for Kreditforeningen Danmark.

Per F. Tøttrup er kendt som en fremragende foredragsholder, der nemt holder et fængende foredrag på en time uden manuskript – og altid med præcise angivelser af årstal, navne og handlingsforløb.
Tøttrup bor i Lind ved Herning, og hans store interesse for historien – ikke blot Hedeselskabets – har ført til, at han i en årrække har været formand for Herning Museum.
På den baggrund var det naturligt, at Per F. Tøttrup var koordinator på opgaven med at få fremstillet den bronzestatue af E. M. Dalgas, der i 1999 blev indviet af Hendes Majestæt Dronning Magrethe på pladsen foran Hedeselskabets hovedkontor i Viborg. Gipsmodellen til statuen – der oprindeligt er fra 1916 – befandt sig nemlig på Herning Museum.