Brian Petersen

Publiceret 20.12 2017

Medlemspuljen: Til spejdere og spiselig skov

En flok spejdere fra Skibby på Sjælland har fået midler til at plante en spiselig skov for at give endnu flere børn og unge lyst til at lære om og opleve naturen.

Nordsmandsmosen i Skibby er et unikt, bynært område med en blanding af løvskov, enge, moser og søer. Området benyttes af mange forskellige grupper, og en af dem, spejdergruppen Ræven, Skibby Trop og Flok, har søgt støtte fra Hedeselskabet og Friluftsrådet til plantning af en spiselig skov.  I september blev 250 frugttræer og buske plantet med god hjælp fra spejderne og deres forældre. Til foråret indvies hele området, som er blevet til et nyt læringsmiljø målrettet børn og unge.

Gruppeleder Brian Petersen fortæller om målet med projektet:

Hvordan opstod ideen til projektet?
Spejderhytten har gennem 40 år ligget i dette rekreative område, et dejligt, grønt område, men som har henligget til lidt tilfældig vedligehold. Jeg havde en idé om, at vi skulle plante en spiselig skov for også at lokke børnehaver og skoleelever herud. Jeg undersøgte plejeplanen, og vi har fået en landskabsarkitektstuderende fra Københavns Universitet til at udvikle tilstandsrapport og en plejeplan sammen med Frederikssund Kommune.

Hvad har I så fået?
På de 12 hektar får vi fire læringsøer af forskellig karakter, og som henvender sig til forskellige aldersgrupper – både de helt små, folkeskoleelever og den almindelige borger. Man kan både hente en masse viden, som vi gør tilgængeligt på vores hjemmeside, men en del af året kan man også smage på træer og buske. Det er et forsøg på at ramme primært børn og unge i øjenhøjde.

Hvorfor er det så vigtigt?
Jeg var ikke selv arketypen på den læringsparate elev, der var god til at sidde stille, og derfor er mit mål at give et rum til især de børn og unge. Naturen kan på mange måder favne den ekstra energi, som nogle børn har – og hvis den energi bruges positivt, er den jo guld værd. I en radius af cirka 8 km har vi 900 skolebørn, og det bliver et ekstra klasselokale for dem. Pædagoger, skolelærere og almindelige borgere kan let tilgå projektet og læring uden forudgående uddannelse eller materialer.

Hvorfor er det en spejdergruppe, der skal være initiativtagere?
Det er en del af spejdernes DNA – vi har Spejderloven, hvor vi forpligter os til at interagere med samfundet omkring os. Jeg kunne dog godt ønske mig, at der generelt blev afsat flere midler til at udvikle naturen og sikre, at børn og unge kommer ud – men på den anden side, så oplever jeg også, at projektet har fået tyngde og ejerskab, fordi initiativet kommer nedefra. Vi er blevet et pilotprojekt for kommunen, der ønsker at bruge dette som skabelon for andre projekter med grønne arealer. Til projekt "spis din skov" er også Frederikssund Kommunes talentudviklingsprojekt ’Naturambassadør’ tilknyttet, hvor fem spejdere i alderen 13-15 år fra Ræven Skibby Trop og Flok deltager i undervisningen på Skovskolen i Nøddebo. De er med til at planlægge undervisningsforløbet og skal starte projektet endeligt op  i maj måned.

Medlemspuljen 2018

Har DU et godt projekt, der mangler midler?

Hedeselskabets medlemspulje uddeler midler til medlemmernes projekter, og på grund af den store interesse i 2017, udbyder vi to runder i 2018 – altså hele 10 portioner á 25.000 kroner

DEADLINE for ansøgning til første runde – og altså de første 5 portioner – er 1. FEBRUAR 2018.

Læs mere om medlemspuljen her.


Plantning af den spiselige skov med hjælp fra både store og små.