Lyngheden i Kongenshus Mindepark

Tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Der er i 2017 bevilliget tilskud til hegning under det danske landdistriktsprogram (LDP) 2014-20 for at bidrage til at sikre en positiv bevaringsstatus for naturtyper og arter på de særlig udpegede arealer inden for Natura 2000-området ved Kongenshus Mindepark.

Afgræsning efter hegning vil være med til at sikre, et også fremtidigt tæt lyngdække.

Læs mere om EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ved at klikke her