Mindedalen i Kongenshus Mindepark

Mindedalen i Kongenshus

Mindedalen er en ca. 1 km. lang slugt, hvor der er rejst i alt 39 sten – én for hvert herred, hvis befolkning deltog i hedeopdyrkningen.

På hver herredssten er der indhugget herredsvåbnet samt to cirkler, der viser, hvor store ændringer der skete i fordelingen mellem hede, ager og skov i perioden fra 1850 til 1950.

På herredsstenene er der desuden indhugget et vers, en sentens eller en figur. Omkring herredsstenene er anlagt flere sognesten med over 1.200 navne på opdyrkere af heden.

For enden af Mindedalen findes mødepladsen. Mødepladsen er en oval plads med sten i kanten, hvor navne på mennesker med stor betydning for hedesagen er indhugget. Mennesker, hvis indflydelse rakte ud over landets sogne, uden at være egentlige hedeopdyrkere.

I 2004 fik Kongenshus Mindepark tildelt den internationale Carlo Scarpa-pris, der uddeles til bemærkelsesværdige landskaber.