Lyngen dækker store dele af Kongenshus Mindepark

Hedepleje i Kongenshus Mindepark

I Kongenshus Mindepark arbejdes der hele tiden på at pleje lyngen, fordi hedelyng svækkes, hvis den ikke forynges. Hedelyngen vil dø af ælde efter 25-30 år, og dens plads vil blive overtaget af græs. Der er forskellige metoder til pleje af heden.

Lyngslåning

Der foretages slåning af lyngen med jævne mellemrum.

Afbrænding

Afbrænding af heden er også en metode, der tages i anvendelse på Kongenshus hede som led i hedeplejen. Afbrænding kan være nødvendigt, når lyngen er blevet for gammel, eller hvis den har været udsat for angreb af lyngens bladbille.Lyngens bladbille er 5-6 mm stor og lever af at spise lyngens friske skud, hvilket resulterer i, at lyngen visner hen og dør.

Afbrændingerne foretages og kontrolleres af Viborg Kommune, som også står for nedskæring af træer og buske.

Afgræsning

Den daglige pleje af heden, foretages af fårene, der græsser på området, og dermed holder lyngen ung.

Hedepleje efter 2011

Efter det voldsomme angreb af lyngbillen i 2009 og 2010, hvor op mod 80% af Kongenshus hede blev blotlagt, har vi gennemført et intensiv hedeplejeprojekt. For at imødegå en større kvælstofkompostering, begyndte arbejdet på Kongenshus hede, med at afslå arealerne og sælge lyngen.

Afgræsning på arealerne blev besværliggjort af de afløvede lyngplanter. Planternes stive stængel er til stor gene for afgræsningen, idet de prikker i fårenes øjne. Enkelte får har været til behandling i 2010.

Det er meget stort ønske, at arealet bliver afslået i en Mosaik-lignende struktur. Dette skal tilgodese den hurtigste tilbagekomst af dyr og fauna i projektarealet. Særligt vigtigt er det, at der efterlades arealer med gammelt lyng, hvor der kan etableres redeskjul til hedens fugle.