Henning Bruun-Schmidt (tv) og Stig Jensen

Houlkærområdet i den nordlige del af Viborg har en lang tradition for, at et demokratisk valgt organ arbejder for områdets interesser. For mere end 20 år siden blev Houlkærgruppen stiftet, og i dag varetages opgaverne af Initiativgruppen Houlkær.

Foreningens hovedformål er at fremme trivsel og sammenhold blandt borgerne i Houlkær-området ved at være initiativtager i sager af fælles interesse.

Klostermarkens Naturområde


Danmark