I bunden af mindedalen, ved indgangen den store cirkel, kaldet mødepladsen, finder man navne på nogle af de tyske familier, der gav sig i kast med hedeopdyrkning.

Kartoffeltyskere er den folkelige betegnelse for de cirka 290 tyske familier, som 1759-60 blev kaldt til Danmark, efter indbydelse af kong Frederik den Femte, overvejende fra Pfalz (nuværende Württemberg) med henblik på opdyrkning af den jyske hede.

Rejsen foregik til fods fra Frankfurt. De første rejste den 28. august 1759. Efter cirka seks uger ankom den første gruppe til Fredericia. Senere kom flere grupper. Den første vinter boede mange i Fredericia, senere blev nogle indkvarteret i Kolding og Vejle, indtil de kunne bo på heden. Den 17. maj 1760 blev de første bosat i kolonien Havredal på Alheden – deraf betegnelsen "kolonister". Kolonien Grønhøj fik sine første tyske beboere den 22. juli. Senere blev nogle bosat i mindre kolonisamfund som Frederiksdal, Gråmose med flere syd for de to store kolonistbyer. Andre blev bosat på Randbøl Hede. To par kom til Tikøb i Nordsjælland. Heden var ikke velegnet til korndyrkning. De begyndte derfor hurtigt at dyrke kartofler. Alhedens beboere solgte kartoflerne på markedet i Viborg – formentlig deraf navnet ”kartoffeltyskere”.

Stude

Hedeopdyrkningen, som fra 1759 foregik på Alhede og fra 1761 også på Randbøl Hede, blev trods store økonomiske tilskud ingen succes. Mange forlod hurtigt landet igen, og danske bønder overtog en del af gårdene. I 1765 var der 61 af de oprindelige familier tilbage. Heraf blev de fleste bofaste og fik i 1764 egen præst og to år efter egen kirke, Frederiks Kirke, hvor kirkesproget indtil 1856 udelukkende var tysk; fra 1870 var dansk eneste kirkesprog. Tyskerne blev selvejere i 1852 og assimileredes efterhånden med lokalbefolkningen.

Kongenshus Mindepark - kartoffeltyskerne - tyskerlade

I 1985 blev foreningen ”Kartoffeltyskerne på Alheden” stiftet som en efterslægtsforening af kartoffeltyskerne. Et af deres projekter har været at genopføre en gammel lade fra kartoffeltysker-tiden, kaldet Sandkærgaardladen, som i sin tid bygget af en Bärtel og hed Vestre Sandkærgaard.

Laden blev for år tilbage taget ned af en del frivillige, og af Søren Toftegaard Poulsen fra Klosterlund Museum og alt brugbart blev nummereret. I februar 2019 begyndte genopførelsen af laden inde i en stor maskinhal ved Grønhøj Kro. Tækningen er med lyng, som man også brugte dengang, og det er naturligvis hentet i Kongenshus Mindepark. Herefter indretter foreningen et museum i laden.

Kilde:
Kartoffeltysker.dk og Denstoredanske.lex.dk

Kongenshus Mindepark - kartoffeltyskerne - tyskerlade