Bennedicte Lutken

Publiceret 24.03 2017

Interview med legatmodtager

Benedicte Bennike Lütken
Bachelor i Naturressourcer med speciale i naturforvaltning, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Et halvt års studier i Australien ved University of Newcastle, blandt andet med fokus på bæredygtigt landbrugs betydning for naturpleje og kulturlandskab

Hvorfor valgte du denne uddannelse?
For det første tror jeg på, at bæredygtighed inden for naturpleje er fremtiden. Vi har nået et punkt, hvor det kræver, at vi arbejder målrettet og innovativt for at beskytte den resterende natur, vi desværre er ved at ødelægge.
I Danmark har kulturlandskabet udviklet sig til at være yderst fragmenteret, hvilket har konsekvenser for biodiversiteten. Et øget fokus på løsninger vil have en stor betydning for den danske natur. Én af mine visioner med min uddannelse er netop dette – hvordan landbruget og naturen kan samspille på bæredygtig vis. Igennem uddannelsen Naturforvaltning opnås en bred viden, hvor både politik, kemisk- og biologisk kunnen spiller en rolle. Derfor tror jeg på, at en sådan uddannelse kan være give mig de nødvendige redskaber til at gøre en forskel.

Hvorfor ville du gerne rejse ud?
Muligheden for at rejse til Australien for at studere vil være med til udvide min horisont inden for måder lære og studere inden for mit felt. Jeg tror på, at hvor end man rejser, vil der være forskellige traditioner inden for undervisning og læring, og jeg tror på, at det er sundt at være i stand til at tænke og udvikle idéer med kreativitet og forskellige tankesæt. Ligesom Danmark er Australien et landbrugsland, der bestræber sig på bæredygtig udvikling, hvorfor også innovativ tænkning inden for udvikling af ny teknologi er nødvendig. Australien er et land med unikke økosystemer inden for både flora og fauna, hvoraf mange også er truede, og de arbejder målrettet med at ændre udviklingen. Det er en vigtig prioritering for den australske regering at ændre synet hos den australske befolkning, når det kommer til tilgangen til tabet af biodiversitet. I Danmark arbejdes der med mange af de samme problematikker, og jeg mener, at der også blandt danskere er behov for et øget fokus på vores omgivende natur og dens muligheder.  

Hvad betyder det for dig at få legatet?
Det er en stor ære at modtage Hedeselskabets jubilæumslegat. Mit ophold på University of Newcastle er selvarrangeret og dermed også selvfinansieret, og legatet er et stort skridt på vejen til at kunne betale undervisningsafgiften. Samtidig bidrager Hedeselskabet ved deres støtte til mit udlandsophold til at forme den uddannelse, jeg ønsker. Det er af stor betydning, at Hedeselskabet arbejder inden for mit felt. At jeg vil have mulighed for at viderebringe, hvad jeg har lært, vil være en ekstra motivation for at arbejde dét hårdere og jeg vil med glæde tage imod al viden, der kan gøre mig til bedre kvalificeret til at løse opgaver inden for naturpleje i Danmark.