Gruppebillede Ruaha

Publiceret 28.03 2017

Hedeselskabet støtter: Agerholms Legat

Via Edvard og Ane Agerholms Legat har Hedeselskabet støttet skov- og landskabsingeniørstuderende, hold 2017 med 20.000 kr. til en studietur til Tanzania.

Målet med studierejsen var at styrke deres skovfaglige kunnen gennem en helhedsforståelse for skov- og naturforvaltning. Gennem inkludering af udvalgte internationale emner fik de mulighed for bygge ovenpå og perspektivere den faglighed de har fået med fra uddannelsen på Skovskolen.

Naturforvaltning i Tanzania kan relateres til skovbruget i Danmark, hvor der er en lige så høj grad af modstridende interesser som skal varetages. Diskussionen om anvendelsen af hjemmehørende kontra eksotiske arter er ligeledes også et aktuelt debatemne. Den største forskel mellem naturforvaltning i Tanzania og Danmark er skovens rolle i eksistensgrundlaget for en stor del af befolkningen i Tanzania, hvorimod vi i Danmark ikke er afhængige af skoven i samme grad.

Læs mere om Tanzania og en rapport fra studieturen her.