E.M.Dalgas
Stude

Hedens opdyrkning var ikke blot en kraftpræstation af de mennesker, der brød alen, fjernede sten fra markerne og spredte den tunge mergel.

Hedeopdyrkningen var også et mesterstykke i udvikling af ny viden og teknikker, der bidrog til at genskabe frugtbarheden i et landskab, som var blevet udpint af overdreven træhugst og landbrugsmæssig udnyttelse.

ÅBENT FOR MEDLEMMER
Hvis du er medlem af Hedeselskabet, kan du nu stifte nærmere bekendtskab med dette spændende stykke Danmarkshistorie.

Som medlem tilbyder vi dig mulighed for at invitere en gruppe mennesker – for eksempel din arbejdsplads eller forening – på guidet tur i Hedeselskabets Museum, Klostermarken 12 i Viborg.

HOVEDEMNERNE I MUSEET ER:

  • Hedeselskabets historie

  • hedeopdyrkning

  • plantagedrift og læplantning

  • mergling

  • jordbundsundersøgelser

  • moseindustri og landindvinding

BOOK ET BESØG
Vi tilrettelægger besøget efter din gruppes særlige behov. Maksimum 35 personer.

Besøget kan foregå i dag- eller aftentimer på hverdage. Udover turen gennem museet kan besøget omfatte en præsentation af Hedeselskabets aktiviteter i dag foruden kaffebord eller forfriskninger efter aftale.

Vi har en aftale med Viborg-guiderne, som kan hjælpe os med rundvisningen i museet i dagtimerne. Præsentationen af Hedeselskabets nuværende aktiviteter vil altid blive gennemført af en medarbejder fra Hedeselskabet.

Besøget er gratis, men der betales for forplejning udover en let forfriskning.

Er du interesseret, så kontakt medlemschef Peter Koch Hansen på hedeselskabet@hedeselskabet.dk eller på 4416 8035.

Kjølsen Mergelleje
Tørvproduktion baseret på lyng