Hedeselskabets logoskulptur om natten

Publiceret 29.04 2019

Fremgang hos Hedeselskabet

Resultatet for 2018 ender på et tilfredsstillende niveau og er med til at cementere Hedeselskabet finansielt som en robust koncern. Implementeringen af Hedeselskabets strategi har i årets løb blandt andet medført øget fokus på udvikling af nye kundeløsninger.

Med et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 62,3 mio. kroner og en omsætningsfremgang til 2.293 mio. kroner indfrier Hedeselskabet sine forventninger for 2018.

Det har været et aktivt år for Hedeselskabet på mange områder. Ikke mindst stod en høj aktivitet inden for salg og køb af skov samt salget af biogasvirksomheden Xergi for nogle af de nævneværdige aktiviteter. 2018 bød desuden på en positiv udvikling i flere af selskabets segmenter, især inden for Service, handel og anlæg, Skovejerskab, og Rådgivning. Den årligt tilbagevendende værdiregulering af skovene har i år også påvirket positivt. Modsat har lav prissætning for blandt andet juletræsmarkedet, tilbageholdenhed i udliciteringerne fra kommunerne samt hård priskonkurrence inden for en række forretningsområder påvirket resultatet i modsat retning.

Den ekstreme tørke i 2018 besværliggjorde en række af koncernens udendørsaktiviteter, men har også skabt yderligere opgaver for koncernens datterselskaber.

- Et tilfredsstillende resultat med fortsat mulighed for forbedringer. Det er sammenfatningen af vores arbejde i 2018. Finansielt står Hedeselskabet med et meget solidt udgangspunkt, hvor vores nettorentebærende gæld er i bund og vores gearing på 0,4 er rekordlav. Sammenholdt med vores fokus på den grønne innovation giver det positive forventninger til de kommende år. 2018 blev året, hvor vi sagde farvel til to mangeårige samarbejder. I knap 30 år var vi partner med PenSam. Et samarbejde hvor vi sammen har købt og solgt skove i vores fælles selskab Skov-Sam. Det har været en begivenhedsrig og udbytterig rejse, som nu er afsluttet med, at Hedeselskabet selv har købt de resterende skove, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet. En enslydende tak skal også lyde til Schouw & Co, med hvem vi i 15 år har haft samarbejde omkring Xergi. En virksomhed vi sammen solgte i slutningen af 2018, siger afgående bestyrelsesformand for Hedeselskabet, Frants Bernstorff-Gyldensteen.

Det høje fokus på kundeorienterede løsninger og koncepter, en operationel udviklingsstrategi og en høj faglighed blandt medarbejderne har sikret et årsresultat på niveau med det budgetterede.

- Vi har gennem året stabiliseret vores aktiviteter og sikret vores kunder gode løsninger. Vi har med udgangspunkt i blandt andet FN´s verdensmål udviklet en række nye ydelser og digitale produkter, som giver stor tiltro til de kommende år. Hedeselskabets 153-årige arbejde med naturen og miljøet vil således fortsat bidrage med nye løsninger til både nuværende og kommende udfordringer, siger Lars Johansson, koncernchef for Hedeselskabet.

Ud over at være engageret i en række forretningsområder er Hedeselskabet ligeledes en forening, som tæller cirka 2.700 aktive medlemmer. De aktiviteter, der er relateret til foreningen og dens medlemmer, har i 2018 medført en omkostning på ca. 5,5 mio. kroner. Hertil kommer ca. 2 mio. kroner i form af uddelinger til projekter, der gør en forskel inden for Hedeselskabets formål, ligesom der er investeret i niveauet 15 mio. kroner i langsigtet grøn innovation i 2018.

Ny formand overtager en solid koncern

I 2018 besluttede Hedeselskabets bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen sig for ikke at ville genopstille til en ny periode. Det har betydet, at Hedeselskabet efter årsmødet den 29. april 2019 har fået ny bestyrelsesformand, Ny formand er Jørgen Skeel.

- Efter 12 år som bestyrelsesformand for Hedeselskabet har jeg valgt at træde tilbage. Det har været 12 meget spændende år med mange interessante udfordringer. Det glæder mig, at den grønne innovation kører i højeste gear og at vi i dag leverer konkurrencedygtige løsninger til vores kunder. Det er således med sindsro, at jeg giver opgaven videre til min efterfølger og den nysammensatte bestyrelse.

Strategien for de kommende år lægger op til en forbedring af driftsresultatet hvor der er øget fokus på kunderne – både offentlige og private. Her vil Hedeselskabet blandt andet lægge vægt på nye digitale kunderettede løsninger, der skal være med til at lette kundernes hverdag, når det eksempelvis handler om naturpleje, miljøforbedringer og klimatilpasning.

Hedeselskabet forventer i 2019 et driftsresultat før afskrivninger i niveauet 50-60 mio. kr.

Læs hele årsrapport 2018
Læs vores nye profilmagasin for 2018