Landskabsbillede

Skov er en del af vores DNA

Hedeselskabet har gennem mere end 150 år arbejdet med skovdrift, rådgivning og har været en af Danmarks største private skovejere. Baseret på erfaring og forståelse for både skoven og skovejerens behov tilbyder Hedeselskabet gennem HedeDanmark ydelser og løsninger, der dækker hele skovens udvikling fra plantning og skovdyrkning til skovpleje og handel med skovens produkter.

I dag ved vi, at det er afgørende for fremtiden at rejse mere skov, end vi fælder. Skoven er nemlig et af naturens væsentligste værktøjer til at optage og binde CO2 fra atmosfæren. Hedeselskabet arbejder således for at bidrage til, at der inden 2030 bliver rejst 30.000 ha ny skov i Danmark.

Skov Brylle

Vores skovejerskab

I Danmark, Baltikum og Frankrig er Hedeselskabet en aktiv skovejer, der kontinuerligt arbejder på at optimere og styrke vores skovportefølje. Det gør vi dels gennem et direkte ejerskab af egne skovejendomme og dels som medejer af skov- og plantageselskaber. Målsætningen er et samlet skovejerskab i niveauet 10.000 ha.

Skov

Vores skove er PEFC- og FSC®-skovcertificeret

Vores skove i Danmark er PEFC- og FSC®-skovcertificeret. Ved certificeringen forpligter vi os til at drive skovene efter de kriterier og retningslinjer, der gælder for ansvarlig skovdrift, ud fra økonomiske, økologiske og sociale forhold.

Skovning

Vil du vide mere om skovforvaltning?

Med over 150 års historik inden for skovdrift og rådgivning tilbyder gennem HedeDanmark en lang række ydelser i skoven med udførelse baseret på stor erfaring og forståelse for både skoven og skovejeren behov. 

jagt

Interesseret i at leje jagt?

DDH Forest administrerer en række jagtområder, som udlejes. Dog er der i øjeblikket ingen ledige jagtområder. Send eventuelt en mail til skovrider Christian Als for yderligere information om jagtudlejningen.

skovbolig Hedeselskabet

Udlejning af skovboliger

Hedeselskabet ejer en række skovboliger. Kontakt ejendomsfunktionær Lars Barrett på tlf. 4017 8020 for at høre mere. 

Kontakt DDH Forest

Har du behov for at vide mere om DDH Forest, eller har du spørgsmål til Hedeselskabets arbejde med skov og vores mange forskellige skovejendomme? Kontakt skovrider Allan Bechsgaard på mail.