IMG_8066.JPG

Jordløse Bakker og Skov

Ambassadørerne anbefaler

Foto: Hedeselskabet 

Anbefalet af: Leif Lauridsen, Faaborg

Hvor: Omtrent midt mellem Faaborg og Assens, lige øst for landsbyen Jordløse

Hvorfor: Området omkring Jordløse Bakker og Skov omfatter ca.70 ha ejet af Danmarks Naturfond. Fonden har pr. 1. januar erhvervet endnu et par matrikler således at arealet nu er sammenhængende. Størstedelen græsses p.t. af kvæg. Dels på overdrevene og dels i skoven. Landskabet er kuperet og stærkt præget af at være en del af en randmoræne. Der er flere vandreruter i området. Der er fri fladefærdsel på Danmarks Naturfonds arealer.
Under en tidligere skovrejsnings bølge, omkring forrige århundrede skifte, var Hedeselskabet oprindeligt tilsynsførende under nåleskovenes etablering. og er nu aktuelt via HedeDanmark, en del af den nuværende naturudvikling og pleje.

Natur og dyreliv: Området er præget af at være en næringsfattigt randmoræne, der tidligere har været anvendt som overdrevsgræsning for landsbyen Jordløses bønder, for senere at være blevet genplantet med primært nåletræer. Mange af nåletræsplantagerne er nu helt eller delvist igen blevet til overdrevsarealer med en rig flora af sjældne arter. Eksempelvis Nikkende Kobjælde, Tjærenellike, Lav Skorsoner, etc. etc. Besøg evt. flere af bakkerne og nyd udsigten over det sydvestfynske landskab, Helnæsbugten og Lillebælt

Hvornår: Området kan besøges hele året. Men er særlig smuk i maj-juni hvor mange af arterne blomstrer.

Praktik: Start gerne fra parkeringspladsen ved Jordløse Møllevej

Mere info:
Danmarks Naturfond - Jordløse Bakker
Assens Kommune 
Assens Kommune - folder 

Jordløse Bakker og Skov

Jordløse Møllevej 37
5683 Haarby
Danmark