Artikler

Snoezel- og sansehaver ved Landsbyen Sølund

Landsbyen Sølund er en boform og aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk…