STOP SULT, DELMÅL 2.4
Blå Biomasses arbejde med blåmuslinger kan på sigt bidrage til at løse nogle de samfundsmæssige udfordringer som følge af stigende befolkningstilvækst, mangel på fødevarer og behov for alternative kilder til protein af hensyn til klimaet. De proteinrige muslinger opdrættes ansvarligt uden at tilføre noget kunstigt. Blåmuslingerne lever af mikroalger, som indeholder fosfor og kvælstof – og næringsstofferne forsvinder fra vandet, når muslingerne høstes. Her er således tale om et billigt og ansvarligt fødevareproduktionssystem, som bevarer og endda genskaber økosystemerne i de indre farvande.

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST, DELMÅL 8.4
Når vi arbejder med og høster blåmuslinger, udnytter vi eksisterende ressourcer i de indre farvande. Både det daglige arbejde, høst og følgende produktion af proteinrige fødevarer/foder skaber grundlag for flere jobs i landområderne, hvor vores Smart Farms er beliggende. Her har vi muligheden for at skabe økonomisk vækst, hvor vores forretning – med høst og produktion i sig selv – forbedrer vandmiljøet.

BRUG OG HÅNDTÉR NATURRESSOURCER BÆREDYGTIGT, DELMÅL 12.2
Muslingelarverne findes naturligt i vandet. Vi udnytter denne naturressource ved at udsætte opdrætsnet, hvor muslingelarverne vokser og bliver til spiselige muslinger. Under væksten lever muslingerne udelukkende af de næringsholdige mikroalger i vandet. Muslingelarverne var gået til grunde grundet mangel på frie overflader, hvis vi ikke havde sat nettene.

LIVET I HAVET, DELMÅL 14.1
Gennem mange år er der udledt næringsstoffer i de danske fjorde. Næringsstofferne skaber grobund for en overproduktion af mikroalger. De mange mikroalgers forbrug af ilt medfører iltmangel, hvilket er ødelæggende for de dyr og planter, der naturligt lever i vandet. Det er bevist, at muslinger optager kvælstof og fosfor fra mikroalger, som er deres eneste fødekilde. Når en andel af næringsstofferne fjernes fra vandet ved høst af vores muslinger, medvirker dette til at reducere iltmanglen – hvilket forbedrer livet i de indre danske farvande. Fjernelsen af næringsstoffer stiger i takt med vores produktion og høst af muslinger.

PARTNERSKABER FOR HANDLING, DELMÅL 17.16 OG 17.17
Det er grundlæggende for os, at Blå Biomasse skaber resultater gennem partnerskaber og samarbejder. Vi kan ikke fjerne al overskydende kvælstof og fosfor i de indre danske farvande alene. Med vores værdikæde har vi dog taget de første vigtige skridt. Her har vi indgået partnerskaber med forskellige interessenter. Vi råder nu over ekspertisen og teknologien. På sigt vil nye offentlige og private partnerskaber kunne bidrage med yderligere ressourcer, så vi kan arbejde med blåmuslinger i stor skala på ansvarlig vis. 

Læs mere om FN's Verdensmål