For medlemmer

Publiceret 06.06 2023

Cirkulær bioøkonomi på tværs af Øresund

Foto: Majbrith Christensen

Tekst: Mette Meldgaard

Står man ved færgelejet i Helsingør og spejder over mod den anden side af sundet, virker Helsingborg ikke specielt langt væk. Efter blot 20 minutters overfart har man da også svensk grund under fødderne.

I lidt over et årti har HedeDanmarks svenske afdeling i HD BioRec arbejdet med genanvendelse af organiske og mineralske rest- og biprodukter til gødning, biogas og foder. Det er enten biogasanlæg eller landmænd, der modtager restprodukterne fra fødevareindustrien og rensningsanlæg.

I landbruget handler det om at få vigtige næringsstoffer som fosfor og kvælstof tilbage i jorden. Langt den største del af landbruget i Sverige ligger netop i Skåne.

- Spildevandsslam, som også kaldes biogødning, skal afsættes til landbruget.Derfor gælder det om at finde de store landbrugsområder, fortæller teamleder Bengt Johnson på kontoret lidt uden for Helsingborg.

På begge sider af Øresund er formålet at recirkulere…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.